Публицистичен стил. Език на медиите.

Средствата за масова информация и публичното общуване Публицистичните текстове се различават по тема и постройка, по целите и задачите си, по начина си на възприемане. И все пак между тях има нещо общо. Обединява ги принадлежността им към публицистичния стил.

Предлог - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Предлог. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.

Наречие - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Наречие. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.

ТЕСТ № 2. Български език. Входно ниво

Прочетете текста и изпълнете задачи 1 и 2. Когато човек застане пред най-високия водопад в света – Анхел във Венецуела, се чувства наистина много, много малък. Водите на Анхел се спускат от километър и създават една от най-невероятните гледки в света. За да добиете поне малка представа за каква височина говорим,

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 1

1. „Българският език“ е:     A) ода Б) разказ B) повест Г) легенда 2. Посочете две доказателства за въздействащата красота на родното слово. 2 т.

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 2

1. Авторът на „Българският език“ е:       A) Добри Чинтулов Б) Христо Ботев B) Иван Вазов   Г) Петко Славейков 2. Посочете два примера за отношението на хулителите към българския език.         2 т.

Подлог - Български език 5 клас | academico (Видео урок)

Подлог. Видео урок, предназначен за учениците от 5 клас.

Контролна работа. Език и общуване. Функционални стилове – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително. – Чакай, че се сещам, сутринта по „Тази сутрин“ обявяват конкурс – не сутринта, ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най-хубава мартеница. – Да. – И тези мартеници да ги изпращат в телевизията за тяхното предаване и ще ги раздадат на домове. – Да, да.  – Такива там, на деца. Или ще ги продадат, па парите на домове, нещо такова. 

Контролна работа. Език и общуване

КОНТРОЛНА РАБОТА  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ 1. В коя ситуация общуването НЕ е пряко? A) между майка и дете вкъщи  Б) между приятели по скайп B) между учител и ученик през междучасието Г) между дете и съседка пред блока

Тест по български език (Текстът в научното общуване) № 1 - 6 клас

1. Предназначението на научния текст е: а) Да подтиква читателя към действие. б) Да въздейства върху емоциите на читателя. в) Да дава достоверна информация. г) Да отразява актуални събития.