Елин Пелин - "На оня свят", "Мечтатели" Социални измерения на човешката мечта за щастие

Социалната съдба на човека е общата проблемна и тематична база, която обвързва художественото повествование в разказите на „На оня свят” и „Мечтатели”. Иронично шеговитият тон на Елин Пелин в разказа „На оня свят” създава усещане за особена нравствена сила и устойчивост на главния герой дядо Матейко, който с лекота надмогва несретата на своя живот, но и без страх поема пътя към отвъдното.

Елин Пелин – „Андрешко“ (Анализ)

Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов) оставя творчество, пъстро и в жанрово, и в тематично отношение. Започва писателския си път със стихове, става известен с проза. Пише за възрастни (къси разкази, стихотворения в проза, фейлетони, хуморески, хумористични очерци и повести) и за деца (приказки, стихове, басни, фантастичен роман в две части). Името му се свързва най-вече

Елин Пелин - „Ангелинка” / Красотата на първата любов

Колко много вълнуващи мигове има в човешкия живот! Но само един от тях е истинският миг. Мигът, в който сърцето започва да бие, да тупка но от първата любов, когато човек се събужда за нов живот. А какво е любовта? Това е най-чистото, най-топлото, най-истинското нещо, което пълни очите с блясък и като

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов) е роден на 18 юли 1877 г. в село Байлово, Софийско. От 1886 до 1897 г. учи в различни градове, но не успява да завърши гимназия. Учителства в Байлово през 1895 – 1896. Кандидатства в Рисувалното училище, но не е приет. През 1895 г. в сп. „Войнишка сбирка“ е напечатан първият му

Елин Пелин – Певецът на селото

През 1907 г. в книгата си „Млади и стари“ д-р Кръстьо Кръстев нарича Елин Пелин „Певец на селската неволя“. Оттогава насетне прозвището „певец на селото“ прилепва трайно към името на писателя. Но самият факт, че д-р Кръстев поставя Елин Пелин в групата на „младите“, т.е. наравно с имената на П. П. Славейков, П. К. Яворов и П. Ю. Тодоров

Елин Пелин – „Гераците“ (Анализ)

В една своя беседа с млади писатели, наречена „Как пиша“, Елин Пелин споделя как му е хрумнал замисълът за повестта „Гераците“. За разлика от предишните му разкази обаче, той реализира този свой замисъл бавно и мъчително. Още през 1904 г. се появява един откъс, наречен „Павел“. През 1906 г. са отпечатани първа и втора глава.

Елин Пелин - “Гераците”

Елин Пелин е определен от своите изследователи като “певец на българското село”. Той има подчертано характерен творчески стил и сюжетна организация ориентирани към проблемите на българския селянин. Връзката автор – текст при него се осъществява на ниво селска действителност. Сам отрасъл в селска среда, писателят познава битието на отрудения българин. В статията си “Как пиша” творецът споделя: “… един писател се оформя в средата, в която живее, в епохата, в която се ражда

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин (1877 – 1949) е литературният псевдоним на големия български писател Димитър Иванов Стоянов. Той е роден в софийското село Байлово. Семейството му е бедно, но в него цари любов към просветата и културата. Бащата, известен под прякора Йото Варджията, полага усилия да даде добро образование на децата си въпреки немотията.

Елин Пелин – „По жътва“ (Анализ)

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ Разказът „По жътва“ е публикуван за пръв път през 1904 г. Той е представителна творба за основната тема в творчеството на автора: човека и неговото отношение към труда, който може да окрилява, но и да погубва най-ценното – живота. При първото си издание разказът има мото: „Жътва е сега... пейте робини“. Това е стих от стихотворението на Христо Ботев

Елин Пелин – „По жътва“. Природата, човекът и трудът

Елин-Пелиновите разкази са неразривно свързани с народната душевност. Една от основните теми в творчеството на писателя е зависимостта на човека от природата и връзката му със земята. Тази зависимост поражда драматизъм в битието на селянина, изпълвайки го с изпитания и несигурност.