Братя - Елин Пелин

Отец Кирил лежи неподвижно на кревата в тъмния ъгъл на широката си килия и едвам диша. В почернелия иконостас над главата му мъжди кандило и немощната светлина гони по стените неясни сенки. При умиращия дежурят братята Онуфрий и Игнатий.

ТЕСТ – Елин Пелин (12 клас)

1. От кой разказ е цитатът? Нас са ни записали в дяволския тефтер още кога сме се родили... Се да съм бил прав, па съм сгрешил барем веднъж в пиянство! А пиех! От тегло и от мъка пиех, наистина, ама нали пиех? Така и така няма прокопсия, мислех си - пиех! Пий, па дето ще да му излезе края!...

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Коя е основната тема на повестта „Гераците“? A) разпадът на селската задруга и моралното обезличаване на човека Б) обезлюдяването на българското село и европеизирането на града B) обезличаването на селския човек в условията на градската среда Г) разпадът на българското семейство и началото на демографската криза 2. С какво НЕ може да се свърже заглавието на повестта „Гераците“? A) с възхода и разпадането

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 2)

1. През коя година е написана повестта на Елин Пелин „Гераците“? А) 1903 г. Б) 1911 г. В) 1904 г. Г) 1909 г. 2. Какво означава „герак“? А) сокол Б) ястреб В) орел Г) мишелов 3. Кой момент от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е кулминация в нея? А) кражбата на парите Б) смъртта на Елка В) заминаването на Павел в града Г) смъртта на Герака 4. Кой герой от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е човек с меко сърце и е безволев? А) Петър

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 3)

1. Главният герой в повестта „Гераците“ от Елин Пелин е Йордан Герака. Той е глава на семейството и е носител на типични патриархални ценности. А) Грешно Б) Вярно 2. Какви са основните черти, с които е представен Йордан Герака? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА А) Трудолюбив; с „... меко и добро сърце...“, помага на хората; всички го почитат. Б) Не се грижи достатъчно за своите синове, снахи и внуци. В) За него е важно в дома му да

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин е един от най-известните и обичани български писатели. Той е майстор на късия разказ. Роден е в с. Байлово, Софийско. Истинското му име е Димитър Иванов. На всички е познат обаче с псевдонима Елин Пелин. Голямата мечта на Елин Пелин е да стане художник. В рисувалното училище обаче

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин (Димитър Иванов Стоянов) е роден през 1877 г. в с. Байлово, Софийско, и е най-малкото от единадесетте деца в семейството. Баща му, известен като Йото Варджията, е буден и предприемчив човек - отваря в къщата си училище, което сам финансира. То е единственото сред околните села. Бъдещият писател първо учи в родното си село

Елин Пелин (1877 –1949)

Елин Пелин е псевдоним на българския писател Димитър Иванов Стоянов. Той е роден през 1877 г. – една година преди дълго чаканото Освобождение – в село Байлово, Софийско. Елин Пелин е най-малкото, единадесето, дете в семейство, в което образованието е на особена почит. Бащата често се връщал с книги, купени от града, където продавал вар.

Елин Пелин – „Косачи“

На пръв поглед разказът „Косачи“ има твърде прост сюжет: 1. Петима косачи са отишли в далечна Тракия на гурбет. 2. Денят приключва – настъпва нощта и косачите се събират около огъня. 3. Сред тях се откроява даровитият разказвач Благолажът. 4. Благолажът разказва приказка и изпява песента за невярна Стояница. 5. Съвсем наскоро оженилият се Лазо привидно не се трогва от песента, НО...

Елин Пелин - "Занемелите камбани" - ЛИС

Сборникът „Под манастирската лоза” съдържа единадесет разказа – легенди, композиционни въвлечени във двойно зависими художествени връзки. Те са създадени в един дълъг период от 27 години. Основното в модела на разказите от сборника е придържането към притчата, легендата и приказката. За място е избрано сакралното пространство на манастира, а източник на историите в сборника е духовно лице, при това с излъчването на мъдрец.