Анализ на стихотворението "Зов" на Елисавета Багряна

Стиховете във "Вечната и святата" са една слънчева среща между човека и света. Две основни състояния на човек, заключен зад три врати, зад прозорец с решетки и душа, чиято вътрешна стихия е слънцето и просторът, характеризират лирическия субект в "Зов".

Тестови задачи върху „Потомка“ на Елисавета Багряна

1. Кое е истинското име на Елисавета Багряна? а) Елисавета Белчева; б) Мара Белчева; в) Лора Каравелова; г) Екатерина Ненчева.

Тест №14 по литература - Елисавета Багряна

1. Основни теми и мотиви в лириката на Елисавета Багряна са: Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. а) волният човешки дух

ТЕСТ – Атанас Далчев и Елисавета Багряна (12 клас)

1. От кое стихотворение са стиховете? Сам дяволът я сякаш дал под наем, но неизвестно кой е наемателят. Затворена е всякога вратата а мракът спи и през деня във стаите. A) „Прозорец“ Б) „Стаята“ B) „Къщата“ Г) „Дяволско“

ТЕСТ. Атанас Далчев и Елисавета Багряна. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Характерен образ за поетичния свят на Атанас Далчев НЕ е: А) прозорецът Б) стаята В) къщата Г) Балканът 2. Новаторството в поетиката на Атанас Далчев се изразява в: Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. А) това, че заглавията на стихотворенията му са кратки, състоящи се от една дума, най-често съществително име Б) доближаване до повествованието на прозата и естетизация

Тестови задачи върху Елисавета Багряна - 12 клас

1. Истинското име на поетесата Багряна е Елисавета Белчева. А/ Вярно  Б/ Грешно

Вечната и святата - Елисавета Багряна

- Вечната     - Потомка     - Към нея     - Невяста     - Послушница     - Майчина песен     - Сребърна сватба     - Жертвата     - Като слънце     - Святата

Поезията на Елисавета Багряна

Поезията на Багряна е една нова среща между света и човека-в духа на цялостния авангарден процес на възвръщане на човека и сетивното начало и в духа на една разбунтавана женска психика,на разбунтувания човек на 20-те години и на една индивидуална съдба

Кукувица - Елисавета Багряна

 Ходиш, гледаш, сякаш обезсвесен,     залудо пилееш дни и нощи,     божий свят ти станал, казваш, тесен.     Не видя ли, не разбра ли още?     Неведнъж те рекох и повторих:

Потомка - Елисавета Багряна

Няма прародителски портрети,     ни фамилна книга в моя род     и не знам аз техните завети,     техните лица, души, живот.