Съдбовните превратности в живота на героите от разказа „Дервишово семе”

„Дервишово семе” е творба, изградена върху основата на силни драматични конфликти, белязали съдбата на Хайтовите герои за един продължителен период от живота им. Оплетени трайно в жестокия възел между омразата и любовта, те измерват житейското си битие с противоречивия ход на събитията, в който са въвлечени най-често против волята си.

„Моето семейство и други животни“ – Вълнуващ спомен за детството

„Моето семейство и други животни“ е роман, който хваща любопитството на читателя още със заглавието си. Необичайното свързване на думите „семейство“ и „животни“ предизвиква усмивка, любопитство и размисъл и за героите, и за взаимоотношенията между тях. Във встъплението „Защитна реч“ Джералд Даръл определя целта си – да сподели спомени от петте години

„Моето семейство и други животни“ – въпроси и отговори

1. Защо заглавието на четвърта глава е „Бъчва със знания“? В четвърта глава се разказва за събитията, свързани с обучението на най-малкия член на семейството, затова темата й е „знание“. Бъчвата е съд за съхранение, но според стара гръцка легенда един от най-мъдрите мъже – философът Диоген, живеел в бъчва. Освен че в главата се говори за придобиване на знания, самата тя дава на читателя знание

Провалът на един човешки живот - (Любен Каравелов - „Маминото детенце")

Повестта „Маминото детенце" от Любен Каравелов е книга за провала на един човешки живот, за духовната и физическата гибел на един човек. Писателят проследява перипетиите на нравственото му пропадане, сочейки причините, които довеждат до постепенното унищожаване на човешкото у него и до печалната му житейска съдба.

Моето семейство и други животни - Джералд Даръл

Това е разказ за петте години, през които аз и моето семейство живяхме на гръцкия остров Корфу. Първоначално възнамерявах книгата да представлява леко носталгично описание на флората и фауната на острова, но направих фатална грешка, защото още на първите няколко страници въведох и моето семейство.

Историята и смисълът на живота

Може ли историята да гледа към бъдещето? Не е ли тя преди всичко памет за миналото, което служи за основа на националното самосъзнание, давайки на общността знание за нейните корени и за успешно преодолените изпитания? Само че историята не е само знание за миналото. Тя е инструмент за свързване на миналото, настоящето и бъдещето. Защото всичко в нашия живот много бързо

Митологичната култура в живота на традиционните общества

Каква потребност ражда митовете? С възникването и развитието на образа на света и неговото морално възприемане се изграждат в общи линии основите на един цялостен символен свят, който наричаме митологична култура. С помощта на този свят човекът вече се чувства по-удобно в чуждия и враждебен хаос,

Историята – учителка на живота?

Ако се замислим кога се появява историята като наука, ще останем учудени, че това се случва едва през 18. век – по време на Просвещението. Как така? – ще запитат онези, които познават имената на древните историци. Да, разбира се, има такива „истории“, но каква е била задачата им? Най-красноречивият отговор на този въпрос е дал римският оратор Марк Тулий Цицерон: Историята е истински

Сюжетът и проблемът за живота и смъртта в повестта „Крадецът на праскови“

Повестта „Крадецът на праскови“, както всяка повест, иска да съсредоточи вниманието на читателя към някакъв значим човешки проблем, произтичащ от необходимостта героите да се справят в някаква сложна ситуация, правейки различни морални избори. Въпреки че произведението разказва за едно от най-трудните и сложни времена в българската история – Първата световна война

Трудният и нерадостен живот на хъшовете в „Немили-недраги“ от Иван Вазов – (Първа и втора глава на повестта)

В повестта „Немили-недраги", създадена през 1883 г., Иван Вазов изобразява трудния и нерадостен живот на българските хъшове в Румъния. Той въвежда читателите в атмосферата на емигрантското ежедневие, в което наред с борбата за оцеляване се чувства и героичният устрем на хъшовете за свобода и социална справедливост.