Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” (съчинение разсъждение)

Повестта “Немили - недраги” на Иван Вазов разкрива незаслужено тежката съдба на българските хъшове, които, намирайки се далеч от родината, са мъченици, но в помислите и стремежите си, в своята жертвоготовност за свободата на родината, са славни герои. Първа глава на повестта чрез битоописанието насочва към тежкия и нерадостен живот на българските хъшове на чужда земя – съпътстван от глад и унижения. Началният мрачен пейзаж създава усещането за безнадеждност и обреченост.

Ролята на паметта в живота на човешките общности

Да си припомним какво казахме за ролята на Другия в човешкия живот. Неговата най-важна задача е да служи за доказателство, че ни има – само когато се огледаме в неговите очи, ние осъзнаваме собственото си съществуване. Затова и човешките стратегии за самоутвърждаване най-често минават през утвърждаването ни в очите на другите. Възникването на общностите обаче има

Словото и книгата в живота на средновековния човек

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Словото и книгата в живота на средновековния човек    Светът се създава със слово, оценява се със слово и се назовава със слово. Последното обстоятелство – назоваването – лежи в основата на две неща: възможността всичко съществуващо да бъде подредено в божествения ред и да бъде опознато.

„Немили-недраги“ – живот в изгнание, посветен на родината и свободата

Повестта „Немили-недраги“ (1883) е публикувана за първи път в сп. „Наука“. По-късно е включена в сборника „Повести и разкази“ (1891). Вазов създава творбата си на 33-годишна възраст – възраст на равносметка. Преживял е бурните революционни години, Руско-турската война, Освобождението на България. Свидетел е на героичните подвизи на хиляди знайни и незнайни борци, отдали живота си на родината.

Пенчо Славейков – Живот и творчество

Пенчо Славейков е поет и мислител, литературен критик и преводач, ярък представител на модерните промени в българската литература от началото на XX век. Роден е на 27 април 1866 г. в Трявна като осмото дете на видния възрожденски поет, журналист и борец за църковна независимост Петко Рачев Славейков.

Пенчо Славейков - живот и творчество

Роден е в Трявна. Син на един от нашите най-бележити възрожденски и културни дейци - Петко Рачов Славейков. Влиянието на бащата върху творческите концепции на сина е значително. Но може би още един фактор от личния живот оказва влияние върху формиране на естетическите възгледи, както и на философските представи на младия Славейков за света-личното страдание.

Любен Каравелов - живот и творчество

Любен Каравелов се нарежда сред видните личности от 60-те и 70-те години на XIX век, които чрез своето дело подпомагат политическото съзряване, духовното разкрепостяване и формирането на националното съзнание на българския народ през епохата на Възраждането. Той е роден през 1834 г. или 1835 г. в Копривщица, в заможно семейство.

Йордан Радичков – живот и творчество

Йордан Радичков е роден на 24 октомври 1929 г. в село Калиманица, област Монтана. Завършва гимназия в Берковица и започва работа като редактор. Увлича се по писането и междувременно издава сборници с разкази и новели. Освен това пише драми и романи. Любопитна подробност е, че на два пъти е номиниран за Нобелова награда за литература. Какво ли е специфично за творчеството му

Добри Чинтулов – Живот и творчество

Добри Чинтулов е възрожденски поет, автор на патриотични и бунтовни стихотворения, които се превръщат в познати за всеки българин песни. Роден е в Сливен, град, известен с революционния си дух. Посещава гръцкото училище в родния си град, където негов учител е един известен гръцки поет, чиито часове са уроци по поезия и музика, защото стихотворенията се пеят.

Емилиян Станев – живот и творчество

Дали е възможно с една и съща лекота да пишеш за деца и възрастни и много умело да преминаваш от един литературен жанр в друг. Ако имаш невероятен талант, както е при Емилиян Станев, всичко е възможно. Писателят е смятан за автор, който пише предимно за деца, но има изключително стойностно творчество и за възрастни. ЖИЗНЕН ПЪТ Емилиян Станев е псевдоним