Темата за живота и смъртта в българската литература

Темата за живота и смъртта присъства в Ботевата творба "До моето първо либе", във Вазовата - "Новото гробище над Сливница" и в повестта "Крадецът на праскови" на Емилиян Станев.

Темата за живота и смъртта в българската литература - тестови задачи

1. Темата за смъртта вълнува хората от векове, защото:    Посочете 2 верни отговора! А/животът и смъртта на човека зависят от волята на боговете Б/смъртта е арбитър, който дава финална оценка на човешкия живот В/чрез смъртта човекът преминава в друго измерение Г/човекът е смъртен

Любовта е живот, а омразата – смърт

Откакто се помнят, хората се опитват да победят смъртта. Защото осъзнават, че тя има символично значение. Смъртта не е еднаква за всички. По един начин се възприема тя, когато човекът си отива в съгласие с космическия ред. Съвсем друг е случаят, когато смъртта е следствие на хаос, омраза и междуособици. Хората искат да избегнат именно тази смърт. Ненапразно във всички религии основната

Човешкият живот ще бъде един безконечен възход – нагоре, нагоре... (Есе)

Има ли смисъл човешкият живот, ако я няма вярата, че той ще бъде прекрасен? Има ли човек, който да не вярва, че бъдещето, което му предстои, ще бъде по-хубаво от миналото? Човек се ражда като празен бял лист, на който съдбата изписва с едър шрифт житейския му път. Целият човешки живот е една непрестанна еволюция. Едва ли някой се стреми да се върне на дъното

Сафо – живот и творчество

Древногръцката поетеса Сафо живее на границата на VІІ и VІ в.пр. н. е. в град Митилена на остров Лесбос. Тя е мъничка, мургава жена със смолисти коси и блестящи черни очи. Произхожда от богат и знатен род. Има трима братя. Омъжва се за богаташа Керкил от остров Андрос и има от него една дъщеря-Кленда.

ТЕСТ. Животът и смъртта. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) Смъртта на героя от „До моето първо либе“ е нежелана, но неизбежна, защото поробителите не са му оставили друг избор. Б) В „До моето първо либе“ Ботев утвърждава идеята, че смъртта в името на висшия идеал е ценност сама по себе си. B) Основният патос на „До моето първо либе“ е насочен към отхвърляне на робството като състояние

Животът и смъртта

КАКВА ПРЕДСТАВА Е ИЗГРАДЕНА ЗА СМЪРТТА? Темата за смъртта вълнува хората от векове. Няма защо да се изненадваме, тъй като всеки човек е смъртен и през живота ни минава и мисълта за смъртта. В момента, в който се родим, ние знаем, че рано или късно това ни чака. Смъртта се явява арбитър, който дава финална оценка на човешкия живот. Смъртта може да заличи конкретен човек

Животните в приказките - носители на човешки качества

Приказките за животни са от най-старинните фолклорни съчинения. Първобитният човек не е познавал добре животните. Често те са били по-силни от него. Затова той им приписвал своите собствени свойства и качества. Понеже нямал достатъчно средства и възможности да се справи с тях, първоначално даже ги боготворил, провъзгласявал ги за родоначалници и покровители на рода и племето.

Животът, смъртта и бъдещето - "Песен за човека"

Тази малка поема, както обикновено я наричат литерату­роведите, е лирико-драматичен разказ за това, как една човешка траге­дия прераства в нравствена победа. В идейно-емоционалния център на твор­бата се вплитат проблемите на живота, смъртта и бъдещето, морални­те стойности и социалната

Животът в капиталистическия град през погледа на Смирненски

Христо Смирненски навлезе в нашата литература и остави трайна диря в нея с голямата човешка болка от социалната трагедия на онеправданите трудови хора. С дълбоко проникновение и изключителна поетична сила Смирненски разкрива трагичната участ на своите герои в тяхната вълнуваща човешка драма.