Годишно разпределение по БЕЛ за 11 клас – 3 часа ЗП /задължителна подготовка/

1.Начален преговор по литература. 2. Увод в обучението по български език. 3.Начален преговор. Научно общуване. Художествено общуване. Научен и художествен текст.  4. Българската литература в последните години преди Освобождението.