Как Господ и Дяволът правят света според фолклорната легенда „Как била създадена Земята“

Българската фолклорна легенда „Как била създадена Земята“ е фантастичен разказ за възникването на света. В нея вниманието се насочва към познатата от Библията тема за Сътворението. Като всеки фолклорен текст, и този има множество варианти. Общото между тях е присъствието на Дявола. Герой на легендата е не само Бог, който сътворява Земята, но и Дяволът.

ТЕСТ - литература - Как била създадена Земята - 5 клас

ТЕСТ - 3 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Как била създадена Земята 1. Митът се различава от фолклорната легенда по това, че е: – 1 т. а) интересен б) поучителен в) свещен г) приказен

Легендата „Господ Бог създава земята“

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ? Легендата „Господ Бог създава земята“ съдържа две ясно различими части: разказ за сътворението на света; разказ за сътворението на човека.         Сътворението на света в легендата много прилича на Сътворението в библейския разказ, но и съществено се различава. Основните прилики са: Бог съществува преди света;

Господ Бог създава Земята - българска легенда

Нявга, много, много отдавна, според както разказват старите хора, Дявола имал равна сила с Бога. Веднъж двамата се разговаряли и ненадейно се отворило дума за това как може да се направи земята.

Земя - Никола Вапцаров

Тази земя,             по която тъпча сега,     тази земя,             която пролетен вятър пробужда,     тази земя — не е моя земя,