Келешът и царската дъщеря“ – сравнителен анализ с „Тримата братя и златната ябълка“

„Келешът и царската дъщеря“ е вълшебна приказка, в която се съчетават вълнуващо художествено повествование и поучителен житейски смисъл. Народното въображение е изваяло красиви и причудливи образи, свързани с фолклорно-митологичните представи („светла гора – цялата от сребро“; златна китка, златна птичка и ябълка от злато).

Художествени особености на вълшебните приказки ("Тримата братя и златната ябълка")

Вълшебните приказки въвеждат своите слушатели и читатели в света на красивото и невероятното, в който времето е неопределено. То съответства на всеки миг от раз-казването на приказката. Действието се развива обикновено в битовата среда на семейството. Героите на приказката са определени като членове на малкия домашен семеен кръг - майка, баща, синове, дъщери. С разгръщането на сюжета действието напуска битовата среда на семейството и дома, насочва се към нови земи и светове.

Създаване на трансформиращ преразказ – „Тримата братя и златната ябълка“

Създаването на трансформиращ преразказ преминава през три етапа, които не се различават от етапите за създаване на преразказ: подготовка (планиране); създаване (писане на текста); подобряване (редактиране на създадения текст). Всеки етап включва следните дейности (стъпки): Подготовка за създаване на преразказа Запознаване със задачата за създаване на трансформиращ преразказ

Вълшебното във фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“

Фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ е вълшебна, защото притежава всички особености на този вид приказки. Макар че приказката не започва с обичайния израз „Имало едно време...“, за читателя скоро става ясно, че историята, за която ще се разказва, не се е случила в действителност – в двора на жената

Най-малкият брат в приказката „Тримата братя и златната ябълка“

Въпреки заглавието „Тримата братя и златната ябълка“, в по-голямата си част приказката е свързана с действията и приключенията на най-малкия брат. Това е история за момъка, който, воден от добрите си намерения да опази семейните ценности и богатство, напуска своя дом и се завръща, след като е проявил не едно юначество.

Невероятното и странното в „Тримата братя и златната ябълка“

Неоценимо е богатството на българските народни приказки. Векове наред те са забавлявали и поучавали малки и големи. В приказките са скрити богатият житейски опит на хората, жаждата им за чудесни приключения и надеждата за по-добър и по-щастлив живот.

Сюжетът на приказката „Тримата братя и златната ябълка“

Сюжет се нарича система от случки и събития, в която се проследява развитието на действието и се разкриват човешки характери и взаимоотношения. В приказката „Тримата братя и златната ябълка“ сюжетът представя живота в семейството на тримата братя, опитите на синовете да опазят семейната ценност, премеждията на най-малкия брат на долната земя и завръщането му в родния дом.

Общото и различното в „Тримата братя и златната ябълка“ и „Златното момиче“

ОБЩОТО: И в „Златното момиче“ действието започва своя ход с настъпването на беда (момичето остава сираче и вкъщи идва мащехата, която не го обича и иска да го прогони от дома). Следващият ход е пътуването – бащата, който изпълнява ролята на отправител, завежда момичето си в гората и го оставя там.

Тестови задачи върху "Тримата братя и златната ябълка"

1.   Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? а) битова б) вълшебна в) за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Вълшебни приказки – „Тримата братя и златната ябълка“ (Анализ)

■ ПРИКАЗКАТА  „Тримата братя и златната ябълка“ е типична вълшебна приказка. В текста й можем да проследим всички белези на този вид народна словесна творба. Начален тласък на сюжетното действие дава нарушената хармония: в случая – открадването на ябълката.