Пътят на завареното момиче от родния дом до царските палати в приказката „Златното момиче“

Приказката „Златното момиче“ следва модела на фолклорните вълшебни приказки. Започва с обичайния израз „Живели едно време мъж и жена“, който подсказва, че историята е измислена, че това, за което ще се разказва, не може да случи в днешно време. В началото на приказката е представено едно щастливо семейство, в което царят обич и разбирателство.

Общото и различното в „Тримата братя и златната ябълка“ и „Златното момиче“

ОБЩОТО: И в „Златното момиче“ действието започва своя ход с настъпването на беда (момичето остава сираче и вкъщи идва мащехата, която не го обича и иска да го прогони от дома). Следващият ход е пътуването – бащата, който изпълнява ролята на отправител, завежда момичето си в гората и го оставя там.

Опозиционните двойки в приказката „Златното момиче“

Що е опозиция и опозиционна двойка? Опозиция – противопоставяне, противостоене (Тълковен речник). Опозиционна двойка – групирането по двойки на герои или обекти, които са противоположни по качества и по характер. Опозиционни двойки откриваме още в митовете: Хаос и Космос, Земя и Небе, ден и нощ, Слънце и Луна

Вълшебни приказки – „Златното момиче“ (Анализ)

В колкото и чудновати места да отвежда сюжетът на една приказка, от нея винаги може да се извлекат мъдри съвети за истинския живот. Тя подсказва кои избори са правилни, кои се наказват. Учи как дори и в беда човек не бива да се отчайва, а да се съпротивлява на злото и да вярва в справедливостта.

ТЕСТ. Златното момиче

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 5 клас ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ 1. „Златното момиче" е:    1 т.       A) легенда        Б) мит        B) вълшебна приказка        Г) стихотворение

Златното момиче и пътят на добротворството

Фолклорната приказка „Златното момиче“ пресъздава по един интересен начин живота на едно обикновено момиче и вижданията на народа за доброто и злото, красивото и грозното. Сюжетът на приказката е изграден по модела на вълшебните приказки, в които доброто винаги побеждава злото. Но до сблъсъка между добро и зло героите винаги преминават през различни изпитания и препятствия.

Златното момиче

Живели едно време мъж и жена. Те си имали дъщеричка , хубава като цвете. Който я видел, очи не можел от нея да откъсне. Живели си те сговорно и щастливо, но не било писано това да продължи дълго - майката се разболяла от тежка болест и скоро починала. Останал сам-самичък мъжът с момичето. Трудно му било да се грижи за всичко и съседите му го посъветвали да се ожени повторно.