Пътят към родовия корен - път към себепознанието ("Потомка" - Е. Багряна)

Името на известната българска поетеса Елисавета Багряна поражда у всеки асоциации за волност и стихийност, за неудържими пориви на кръвта и опиянения от полета над пространствата. Тя става един от символите на духовното и социалното разкрепостяване на жената. Символ на бунта срещу ограниченията на семейния бит и традицията. Тя също допринася изключително много

Тест по БЕЛ за 5.клас – „Стъпала на знанието“ – 2019-2020 г.)

1. Изречението „На ханчето край шосето един по един пристигнаха тримата другари ловци, уморени, съсипани.“ е: А) съобщително, просто Б) съобщително, сложно В) подбудително, сложно 2. В кое изречение запетаите са поставени правилно? А) Спомняше си времето, когато той беше беден но беше млад, и беше щастлив. Б) Спомняше си времето, когато той беше беден, но беше млад и беше

Тест по БЕЛ за 5.клас – „Стъпала на знанието“ – 2020-2021 г.)

1. Изречението „Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини, и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар.“ е: А) съобщително, просто Б) съобщително, сложно В) подбудително, сложно 2. В кое изречение запетаите са поставени правилно? А) Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй а го гони някаква беда. Б) Петър Моканина разбра че тоя

Тест по БЕЛ за 5.клас – „Стъпала на знанието“ – 2021-2022 г.)

1. Изречението „Когато се разнесе из село новината, че дядо Матейко починал — никой не повярва, защото той обичаше да се шегува, па и по-напред такова нещо с него не бе се случвало.“ е: А) съобщително, просто Б) съобщително, сложно В) подбудително, сложно 2. В кое изречение запетаите са поставени правилно? А) Аз бързах, пеех и дразнех с вика си птиците, които се пробуждаха и скачаха из

Основни понятия и обекти на машинознанието. Обобщени координати, звено, кинематична двоица, механизъм, машина

1.1 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОБЕКТИ НА МАШИНОЗНАНИЕТО   Обекти на машинознанието са абстрактните понятия от механиката - точка, тяло, механична система, идеализации на реални обекти - звено, механизъм, кинематична верига и елементите на реалните конструкции-валове, оси, лагери.   За материална точка може да бъде прието всяко тяло, чиито размери при определени условия се оказват несъществени. Такива са например телата, които изминават големи разстояния в сравнение с техните размери–самолет, космически кораб, планета.   Всяко реално тяло изменя формата си в следствие на взаимодействието си с другите материални обекти.

Основни понятия и обекти на машинознанието

Обекти на машинознанието са абстрактните понятия от механиката - точка, тяло, механична система, идеализации на реални обекти - звено, механизъм, кинематична верига и елементите на реалните конструкции-валове, оси, лагери.

„Ангелинка” - смисълът на самопризнанието „усетих се слаб и недостоен, но сърцето ми се изпълни с радост”

Разказът „Ангелинка” от Елин Пелин е едно лирично връщане към спомените от детството, предадено с много топлота, непринуденост и смекчен от изминалите години поглед към отдавнашни лица и събития. Героят разказвач се вживява

„Хамлет“ – Трагичният път на познанието и самопознанието 

Идеалът на Хамлет за човешката личност е формиран по време на обучението му във Витенберг – център на хуманизма в Германия. След завръщането си в Елсинор датският принц е потресен от моралната разруха в обществото. Израз на разочарованието, което героят изживява, са неговите пропити с горчива ирония думи

Земно-видимото - път на знанието към духовно-невидимото - (Йоан Екзарх – „Небеса”)

Творчеството на старобългарския писател Йоан Екзарх е още едно художествено доказателство за философските и художествени търсения на литературната мисъл през раннохристиянския период от развитието на българската култура. Това е времето на т.нар. Златен век, когато духовните съдбини на България се определят от далновидния и високо образован владетел – цар Симеон.

Изпитът - празник на знанието, човечността и свободолюбието („Радини вълнения” - „Под игото”)

Ако главата „Представлението" разкрива театралния спектакъл като духовен празник и колективно преживяване на мечтата за свобода, то „Радини вълнения" също насочва вниманието към културно събитие, превърнало се в празник за жителите на Бяла черква.