Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис. (Вариант 2)

1. В кое изречение има прилагателно име, употребено в преносно значение? A) В музея са изложили Панагюрското златно съкровище. Б) Майстор Кольо Фичето е имал златни ръце. B) Подариха й красив златен пръстен. Г) Археолозите са открили старинни златни накити. 2. Коя от следните думи НЕ е многозначна? A) справочник Б) глава B) гребен Г) дърво

Контролна работа. Речниково и граматично значение на думата

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА 1. Какво е граматично значение на думата? A) синтактичната служба на думата в изречението        Б) думата като част на речта и граматичните й особености        B) морфемният строеж на думата         Г) звуковият състав на думата

ТЕСТ. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД РЕЧНИКОВОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ  Коя от думите НЕ е синоним на останалите (зад. 1.-3.)? 1.     A) подробен      Б) детайлен     B) значителен      Г) обстоен

План за есе по морален проблем. Значението на делото на светите братя Кирил и Методий днес

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Прочетете откъса от статията на акад. Михаил Виденов „Делото на Кирил и Методий е истински научен подвиг за времето си“ (22 май 2016 г.).           Двамата братя най-напред пристъпват към създаване на нова графична система, която по дипломатически съображения трябва да не повтаря знаците нито на гръцкото, нито на латинското писмо.

ТЕСТ. Речниково и граматично значение на думата

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Думата:     A) има речниково и граматично значение     Б) може да има повече от едно речниково значение     B) не може да има повече от едно преносно значение     Г) е изградена от звукове

Значение на Библията за европейската култура. Основни библейски сюжети

СТРУКТУРА НА БИБЛИЯТА Библията е съставена от книги, които са написани по различно време, но в основата на тяхното систематизиране в свещени книги е вярата в един Бог – монотеизмът. Библията се разделя на две части – Стар (Ветх) завет и Нов завет. Старият завет разказва за изпитанията на еврейския народ и за общуването му с Бога и е свещена книга както за юдаизма, така и за християнството.