Ценността на смъртта в името на идеала

Когато говори за „До моето първо либе“, критикът Боян Пенев отбелязва, че за Ботев смъртта е най-красив образ, най-светла мечта, в която се сливат всичките му устреми и воля за вечна младост и красота. Възможна ли е такава ситуация, в която смъртта да е по-важна от живота? И не е ли това израз на някаква лудост, на някаква мания? Достатъчно е обаче да си припомним смъртта на Христос

Странджата - живот, отдаден на идеала („Немили-недраги”)

Всяка национална литература изгражда об­рази на герои светци, отдали живота си в името на най-висшия и най-достоен идеал - свободата на род и родина. Несъмнено сред галерията ли­тературни герои, пример за жертвоготовност, особено средищно място заема Странджата - почитаният Знаменосец от повестта „Немили-недраги” на Иван Вазов.