"Японският филм" - Проблемът за въздействието на изкуството върху човека

Стихотворението на Валери Петров „Японският филм" проблематизира текста по посока на необходимостта да се изследва духовната култура на зрителската публика. Отношението творец - публика е интерпретирано като важен аспект на отчуждението във времето на девалвиращите ценности. Неслучайно отначало докрай се дистанцират и отблъскват лично-местоименните форми „вий" („вас") и „мен" и неконкретизираното „ние":  И вий скучаете край мен./А вий се смеете във мрака /на глупостта, че сте дошли.

Облагородяващата сила на изкуството / Пенчо Славейков - „Луд гидия”

Една от творбите на Пенчо Славейков, създадена по мотиви от народната песен „Стояне, море Стояне”, е стихотворението „Луд гидия”. Идеята за облагородяващата сила на изкуството е водеща в творбата. Талантът е особен дар за душата. Когато твори, човекът е вдъхновен, устремен към неподозирано красиви светове.

„Художник“ - Ролята на изкуството в човешкия живот

Основната тема на стихотворението „Художник" е свързана с ролята на изкуството в човешкия живот. Изкуството променя света на героя художник, вдъхва му нов живот, прави го красив и уютен.

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. За кой герой се отнася описанието: „Под големите му гъсти вежди играеха... умни очи“? A) Лазо Б) Благолаж B) Стамо Г) Гургул 2. Пейзажът в началото на разказа „Косачи“ изобразява: А) пролетна вечер в Софийското поле Б) лятна нощ в Тракийското поле В) есенна нощ край Искър Г) лятна утрин в Добруджа 3. Кой цитат е откъс от пейзаж?

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Заглавието „Косачи“ е свързано със: A) посланието на автора Б) темата на разказа B) героите Г) приказката на Благолаж 2. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж? А) „Нощта мълчеше.“ Б) „Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всичко наоколо.“ B) „Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака... “ Г) „Той имаше суров поглед и неподвижно лице... “

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Косачи“ е: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от разказа „Косачи“? A) Лазо Б) Стамо B) Дамянчо Г) Благолаж 3. Как започва разказът „Косачи“? A) с диалог Б) с представяне на героите B) с пейзаж Г) с монолог 4. Кое твърдение е вярно за повествователя в „Косачи“? A) Коментира постъпките на героите.

ТЕСТ. Човекът и изкуството (Вариант № 1)

ОТГОВОРИ ДАЛИ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СА ВЕРНИ, ИЛИ НЕ. 1. Потребността от изкуство идва от желанието на човека да разбере и възприеме по-добре света. 2. Думата изкуство означава „занаят“. 3. Фантазията е вредна за човека. 4. Човекът трябва да се научи да съчетава реалност и фантазия. 5. Песните и разказите имат задачата само да забавляват. 6. Между приказките и реалния живот няма никаква връзка.

ТЕСТ. Човекът и изкуството (Вариант № 2)

1. В разказа „Косачи“ на Елин Пелин се показва: A) майсторството на автора при изобразяването на човешките характери Б) ролята на повествователя при свързването на живата и вълнуваща природна картина с разговорите и проблемите на хората B) изкуството на Благолажа като разказвач Г) и трите 2. Какво НЕ приема възрожденската публика в главата „Представлението“ от „Под игото“ на Иван Вазов?