Изкушението „Власт“

Един от най-сериозните проблеми на властта се състои в психологическата готовност на човека да я приеме. При властовите отношения винаги има две страни – властници и подвластни. Както видяхме, всяка от тези позиции е свързана с другата – властниците са поставени на върха, за да служат на общността, а тя, от своя страна, се нуждае от властта, за да бъде силна и единна.

Изкушение - Елин Пелин

— Опита ли го, Тодоре?     — Опитах го, опитах го, отче!     — Е?     — Тънко, вкусно и рязко, рязко! На езика сладни, а в очите изкарва сълзи. Само една капчица ла вкусиш, и ще се оближеш като коте на припек. И баба попадия така казва…     — Хм… зер и тя го опита, Тодоре?