„Пътешествията на Гъливер“ – изобличителната сила на сатирата

"Пътешествията на Гъливер" е произведение написано от Джонатан Суифт. Той заедно с Даниел Дефо са най-значителните английски писатели от първата половина на XVIIIв. Същевременно той е един от най-големите сатирици не само в европейската литература но, и в световната литература. "Пътешествията на Гъливер" е една книга, която подобно на "Робинзон Крузо" днес е популярна главно в адаптиран вид като четиво за деца и юноши.

Социално изобличителната сила на  “Разни хора, разни идеали”

Алеко Константинов е писателят,който превърна фейлетона в най-доброто литературно-публицистично оръжие срещу несправедливото устройство на обществото и обществените недъзи.

Изобличителната сила и сатиричното майсторство във фейлетоните на Алеко Константинов

Най – яркият и най – последователният критически реалист през 90-те години на миналия век е Алеко Константинов. С реализма и демократичното чувство в своето творчество той създава трайни традиции в нашата литература.

Изобличителната сила и сатиричното майсторство във фейлетоните на Алеко

Най – яркият и най – последователният критически реалист през 90-те години на миналия век е Алеко Константинов. С реализма и демократичното чувство в своето