Примерни задачи и решения по СС, които се падат на изпита в ТУ-София

Тук ще откриете няколко варианта на задачите, които се падат при изпит по Сигнали и системи. Задачите са писани подробно и в стъпки. Задачите са за изпита по СС в ТУ-София.

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 1) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 1) - изпит Загуби в диелектричните материали Проводникови свойства на материалите Полупроводникови материали Кондензатори

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит Поляризация Полупроводникови свойства на материалите Магнитни материали Резистори

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит Електропроводимост в диелектрични материали Магнитни свойства на материалите Проводникови материали Кондензатори

"Ниагара! Дай, Боже, всекиму да изпита такива блажени чувства!" - 1

Алеко Константинов е пътеписец, който тър­си и открива красотата и хармонията в при­родата. С голямо умение и художествено майсторство, с талант на естет, той рисува в пътеписа си „До Чикаго и назад” грандиозността и величието на Ниагарския водопад. Вълнуващи, изпълнени със звукове и багри, са страниците на творбата, в които Алеко описва това чудо на природата.

"Ниагара! Дай, Боже, всекиму да изпита такива блажени чувства!" - 2

Ниагарският водопад - една необикновена природна забележителност, привлича погледите, занимава въображението и пленява душите на поколения природолюбители. Алеко Константинов, страстен почитател на природата и на красотата в света, споделя щастието си от най-вълнуващите страници от пътеписа "До Чикаго и назад".

22 примерни задачи за изпита по АСЛС + решения

1. Да се намери най-простата двустъпална реализация на схемата. 7. Да се реализира зададената функция само с 3 мултиплексора 2-1. K (1,2,4,5, 9,10,12,13). 8. Да се реализира зададената функция само с 3 мултиплексора 2-1. K (0,1,5,6, 8,9,13,14). 9. Да се реализира зададената функция само с 3 входови ПЛМ.

Класна работа/пробен изпит - 7 клас/ -2015 г.

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4.включително. Скъпоценните камъни се оценяват по красотата и по прецизността на обработката, затова външният вид е най-важното им качество. Една от характеристиките, които правят камъка красив или желан, е неговият цвят. Аметистът е вид кварц.

Примерни задачи за изпита по Теоретична електротехника

Примерни задачи за изпита по теоретична електротехника - задачите са от няколко типа, като са дадени техните решения. Някои от тях дори са се падали на изпита в ТУ - София. В задачите се търси големина на тока, индуктивност, активна мощност, ток и напрежение преди/след комутация и т.н.

Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София: 1. Основни понятия. Варианти на алгоритми. Влияние върху производителността. Въведение в анализа. 2. Примерна задача – свързаност на обекти. Дефиниране на абстрактни операции в задачата. Начален алгоритъм. Алгоритъм за бързо намиране. Програмна реализация. Представяне в дърво...