Примерни задачи и решения по СС, които се падат на изпита в ТУ-София

Тук ще откриете няколко варианта на задачите, които се падат при изпит по Сигнали и системи. Задачите са писани подробно и в стъпки. Задачите са за изпита по СС в ТУ-София.

"Ниагара! Дай, Боже, всекиму да изпита такива блажени чувства!" - 1

Алеко Константинов е пътеписец, който тър­си и открива красотата и хармонията в при­родата. С голямо умение и художествено майсторство, с талант на естет, той рисува в пътеписа си „До Чикаго и назад” грандиозността и величието на Ниагарския водопад. Вълнуващи, изпълнени със звукове и багри, са страниците на творбата, в които Алеко описва това чудо на природата.

"Ниагара! Дай, Боже, всекиму да изпита такива блажени чувства!" - 2

Ниагарският водопад - една необикновена природна забележителност, привлича погледите, занимава въображението и пленява душите на поколения природолюбители. Алеко Константинов, страстен почитател на природата и на красотата в света, споделя щастието си от най-вълнуващите страници от пътеписа "До Чикаго и назад".

22 примерни задачи за изпита по АСЛС + решения

1. Да се намери най-простата двустъпална реализация на схемата. 7. Да се реализира зададената функция само с 3 мултиплексора 2-1. K (1,2,4,5, 9,10,12,13). 8. Да се реализира зададената функция само с 3 мултиплексора 2-1. K (0,1,5,6, 8,9,13,14). 9. Да се реализира зададената функция само с 3 входови ПЛМ.

Стихията на войната и изпитанието на човешките нравствени ценности в „Дон Жуан"

Жанрови и идейно-тематични особености на поемата, проявени в VIII песен VIII песен се отличава със специфичен сюжет в сравнение с предходните песни на Байроновата поема. В тях са представени изпитанията, през които преминава романтическият герой

Примерни задачи за изпита по Теоретична електротехника

Примерни задачи за изпита по теоретична електротехника - задачите са от няколко типа, като са дадени техните решения. Някои от тях дори са се падали на изпита в ТУ - София. В задачите се търси големина на тока, индуктивност, активна мощност, ток и напрежение преди/след комутация и т.н.

Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София: 1. Основни понятия. Варианти на алгоритми. Влияние върху производителността. Въведение в анализа. 2. Примерна задача – свързаност на обекти. Дефиниране на абстрактни операции в задачата. Начален алгоритъм. Алгоритъм за бързо намиране. Програмна реализация. Представяне в дърво...

Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София. Тук ще откриете в WORD и PDF формат всички въпроси, които може да се паднат да изпита по СС. Ето кои са те....

Човешкият дух в изпитание - X глава от повестта „Немили- недраги“

X глава има особено място в контекста на цялата повест. Тя е единствената глава, в която сам на сцената на действието остава Македонски, спечелил доверието на другарите си и решен на всичко, за да доведе до успешен край своята трудна мисия - да предаде на Левски посланието на хъшовете.

Войната като изпитание на универсалните човешки ценности - "Крадецът на пракови"

Едно от най-големите постижения на съвременната българска литература - "Крадецът на праскови" е най-известната творба на Емилиян Станев в България и чужбина. Писана в следвоенните години на страдание и смърт, тя разказва за събития от Първата и Втората световна война.