Историческите песни - Изразител на непримиримостта на българина към турската тирания

Историческите песни ни предлагат най-ясното доказателство за тясната връзка между историята на народа и неговото поетично творчество, тъй като възпяват важни събития и лица от гражданската и военната история. В тях откриваме отношението на обикновените хора към тия събития, както и преценката им за историческите личности.

Емилиян Станев - изразител на българския национален дух

Писателят Емилиян Станев - жизнелюбив, драматичен, пластичен и сладкодумен, съсредоточава в своята проза, макар да изобразява отделни исторически епохи от настоящето и миналото, цяла България - тази, коя¬то идва от съборите против богомилите и средновековието, и онази, на чиито борби и въжделения е съвременник.