Проблемът за греха и възмездието в разказа "Индже"

Много и разнородни послания отправя към читателската аудитория писателят Йордан Йовков чрез драматичния си новелистичен разказ с елементи на повест „Индже". Печатан първоначално в списание „Демократически преглед" през 1926 г., по-късно той е включен в сборника „Старопланински легенди", за да очертае параметрите на героичното.

Анализ на „Индже“ от Йордан Йовков

1. СЮЖЕТЪТ И ХУМАНИТАРНИТЕ ТЪРСЕНИЯ НА ВРЕМЕТО Сюжетът на „Индже“ представя историята на известен кърджалийски главатар, възпят в много песни и предания. Индже е историческа личност, българин, чието кръщелно име най-вероятно е Стоян. Документите за него го представят като наемник при известния кърджалийски главатар Кара Фейзи,

Индже - Йордан Йовков

„В тия времена восташа разбойници многи, които се назоваха дахалии и кърджалии, изгориха села много и дойдоха на село в неделю месопустную, и оловиха много человеци и обраха и изгориха селото…“ Из летописа на поп Йовча