„Неразделни“ – Неразделността на истински обичащите се

1. СЮЖЕТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И КОМПОЗИЦИЯТА: Творбата има ясни сюжетни елементи, въпреки че е написана в стихотворна форма. Част от тях са баладични, защото разказват за необикновени явления: смъртта на двама млади, които се превръщат в дървета; силната любов, която се осъществява не в живота, а в смъртта.

Мъдрият диалог на Щастливеца за истинските и илюзорните ценности

Пътеписът „До Чикаго и назад" е създаден по повод на едно пътуване - до Америка, и разкрива впечатленията на Алеко Константинов от видяното в далечната страна. Но пътуването е не само повод и обект на повествование. В Алековата творба то присъства и като ценност, като възможност за запознаването с непознати земи и хора, с други измерения на човешкия живот.

Чорбаджи Марко - баща и истински българин - "Под игото"

Романа „Под игото" Иван Вазов пише в Одеса, далеч от родината, но нейният образ грее в творбата на патриарха на българската литература. Действието се развива най-вече в малкия подбалкански градец Бяла черква, чийто прототип е родният град на Вазов - Сопот. Героите в романа също имат своите първообрази сред близки на автора хора.