„Овчар си гора питаше“ и „Даваш ли, даваш, балканджи Йово“ – исторически народни песни

В историческата народна песен „Овчар си гора питаше" мотивът за робството е разработен в по-лирична тоналност. Гората в песента е основен участник и всъщност символизира българския народ. Подобно на повечето юнашки и хайдушки песни, и тук е използван композиционният похват на диалог между гората и младия момък:

„Откога са й, мила моя майно льо, зора зазорила" - Исторически народни песни

Историческите народни песни отразяват важни моменти от историята на българския народ, разказвайки за исторически събития и личности. Въпреки реално пресъздадените сцени, съдържанието им често пъти не се препокрива напълно с историческите факти.

Исторически легенди и предания

В по-близкото минало са се родили нашите исторически легенди и предания. Едни от най-хубавите са посветени на столичния град. Днешното име София идва след названията Сердика, Триадица и Средец и се свързва с християнската покровителка на един гръцки цар - София.

Историческите песни - Изразител на непримиримостта на българина към турската тирания

Историческите песни ни предлагат най-ясното доказателство за тясната връзка между историята на народа и неговото поетично творчество, тъй като възпяват важни събития и лица от гражданската и военната история. В тях откриваме отношението на обикновените хора към тия събития, както и преценката им за историческите личности.

Исторически народни песни

Каква е била тази сила на духа, която е запазила език, вяра и традиции български в продължение на пет века! Каква е била тази сила на духа, която е изпяла най-тъжните, но и най-величави песни в нашия фолклор - историческите! Този дух са ни завещали дедите - с него да преминаваме през синорите на времето, да вървим напред и да ни има като народ.

Исторически народни песни – „Откак са й, мила моя майно льо, зора зазорила“

През последните години на свободната българска държава набезите на османските пълчища стават все по-яростни и непреодолими. За това трагично време Паисий Хилендарски пише в своята „История славянобългарска“: „Цар Шишман се бил дълго време с турците в Търново и по клисури и укрепени места. Различни сражения и боеве имало между

Исторически народни песни. „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово?“ – За робските насилия и неволи

Многобройни са историческите песни, които свидетелстват за издевателствата на османските нашественици над българското население, за насилието и в същото време – за достойната съпротива на народа ни. Макар и потиснат, унижен и смазан от робството, той не губи волята си за свобода, не се примирява, а се противопоставя решително на поробителя

Исторически факти и художествена измислица в "Немили-недраги"

В рубриката „Книжевни известия" на вестник „Народний глас" от 22 септември 1882 г. Вазов пише: „Важно е за един народ да познава добре миналото си. Изображението, вярното представление на всичката борба, на всичките страдания, които са ознаменували неговото съществование, е и интересно, и назидателно...