Другар - Йордан Йовков

Както всички други коне в ротата, и той нямаше име. Наричаха го „коня на ротния командир“ или просто „сивия кон“. Още от първия ден на мобилизацията се разбра, че е много кротък, само че малко измъчен и неспокоен, може би от промяната на

Албена - Йордан Йовков

На пътя между кръчмата и Хорозовата мелница беше се спряла една каруца, готова за път. С тая каруца двама стражари щяха да закарат Албена в града. Из улиците и през дворищата тичаха жени да гледат и тъй като бяха наскачали, както работеха,

Божура - Йордан Йовков

Калуда, циганката, продаваше дребни неща, които повече и служеха да прикрива с тях просията си: бяла и червена пръст, хума, сухи дренки, врътена. Всичко това се продаваше мъчно, жените се пазаряха, даваха малко, а някои и съвсем не купуваха.

Пирин - Йордан Йовков

На една вечеринка, в късните часове на нощта, когато веселието достига най-неудържимите си и буйни пориви, млади хора запяха една позната песен — хубавата песен на Пирин. Въодушевлението изглеждаше да е голямо и общо, в очите на всички гореше огън

Индже - Йордан Йовков

„В тия времена восташа разбойници многи, които се назоваха дахалии и кърджалии, изгориха села много и дойдоха на село в неделю месопустную, и оловиха много человеци и обраха и изгориха селото…“ Из летописа на поп Йовча

Шибил - Йордан Йовков

Шибил, страшният хайдутин, когото заптиета и кърсердари търсеха под дърво и камък, слизаше от планината и отиваше да се предаде. Утре тая вест щеше да се разчуе навсякъде, кой щеше да я повярва? Шибил малко се грижеше за това. Той бързаше и мислеше за друго.

ТЕСТ – Йордан Йовков (12 клас)

1. От кой разказ е цитатът? Като на всеки празник, кръчмата се пълнеше с хора. През отворените прозорци можеше да се види как идат и ония селяни, които бяха позакъснели. Вървяха бавно, тежко, като че умората беше ги налегнала едвам сега, когато бяха останали без работа.

ТЕСТ. Йордан Йовков – „Индже“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кои мотиви НЕ присъстват в разказа „Индже“? A) злото и добротворството Б) саможертвата и духовното безсмъртие B) просветлението и нравственото прераждане Г) грехът и изкуплението 2. Коя е събитийната кулминация в разказа „Индже“? A) проклятието на умиращия свещеник Б) „подхвърли детето (...) и го перна с ятагана си“ B) изстрелът от пушката на Сяро Барутчията Г) разговорът

ТЕСТ. Йордан Йовков – „Албена“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. В кой сборник на Йовков е включен разказът „Албена“? А) „Вечери в Антимовския хан“ Б) „Ако можеха да говорят“ В) „Женско сърце“ Г) „Старопланински легенди“ 2. Коя композиционна особеност се среща в разказа „Албена“? А) ретроспекция Б) лирическо отстъпление В) пейзаж Г) вътрешен монолог 3. Какво е посланието за красотата в разказа „Албена“ на Йордан Йовков?

ТЕСТ. Йордан Йовков – „Песента на колелетата“. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Разказът „Песента на колелетата“ на Йовков е написан през 1926 г. и е включен в сборника: А) „Вечери в Антимовския хан“ Б) „Старопланински легенди“ В) „Последна радост“ Г) „Разкази“ I том 2. Разказът „Песента на колелетата“ започва с описание на влюбения Джапар. А) Вярно Б) Грешно 3. Синовете на Сали Яшар са починали, а дъщеря му е омъжена далеч от него. А) Вярно Б) Грешно