Светът на Никола Йонков Вапцаров

Неговото родно място – град  Банско,  има  пряко  отношение  към  творчеството му. Семейството, от което  произхожда е  пряко  свързано с  националноосвободителното   движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е  член  на  революционната  организация. Средата, в която  живее  младият Никола,  несъмнено  оказва  влияние

Светът на Никола Йонков Вапцаров

Неговото родно място – град  Банско,  има  пряко  отношение  към  творчеството му. Семейството, от което  произхожда е  пряко  свързано с  националноосвободителното   движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е  член  на  революционната  организация. Средата, в която  живее  младият Никола,  несъмнено  оказва  влияние върху  неговото  формиране  като личност и дори  предпоставя  появата на  някои  теми  и  идеи  в неговото творчество, които  са много  близки, до македонизма. Все  пак,  може  би  най-значително  място  в съзряването му като  индивид имат годините, прекарани   в Морското машинно училище във Варна.