Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 10 клас/

1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език? а) богатство и обработеност на езиковите средства; б) използване във всички сфери на дейност;

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 8 клас/

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 - 10. Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция.

Тестови задачи за класна работа по БЕЛ за 7 клас - I срок

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл. Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което

Тестови задачи за класна работа по БЕЛ - 5 клас за I срок

1.   Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? а) битова б) вълшебна в) за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Примерен тест за класна работа №1 /9 клас/

1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език? а) богатство и обработеност на езиковите средства; б) използване във всички сфери на дейност;

Примерен тест за класна работа №2 /I вариант/

1.В кое от изреченията са употребени еднородни подлози? – 1т. А) На това място се срещат Рила, Пирин и Родопите. Б) През лятото обиколихме Рила, Пирин и Родопите. В) Ще се разходим из Рила, Пирин и Родопите. Г) Обиколили сме върховете на Рила, Пирин и Родопите.

Примерен тест за класна работа №2 /II вариант/

1. В кое изречение има еднородни допълнения? – 1т. А) Само издържливите и тренираните участват в маратона. Б) В маратона трябва да участват само издържливи и тренирани състезатели. В) Издържливите и тренираните пробягаха маратонската дистанция. Г) Дистанцията от 42 километра бе пробягана от най-издържливите и тренирани маратонци.

Примерен тест за класна работа №2 - май 2013 г.

Прочетете следния текст и отговорете на въпросите от 1 до 6.    Българските диалектолози през последните няколко десетилетия извършиха значителна теренна работа във връзка преди всичко със събиране на материали за

Примерен тест за класна работа №2

В коя от думите има правописна грешка /задача 1. – 6./ Прочети текста и реши задачите към него. Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.

Примерен тест за класна работа №1 (7 клас - 2014 г.)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл. Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да