Речеви стратегии в различни комуникативни ситуации

Из „Записки по българските въстания“ Съмна се. [...] Няколко депутати напомниха, че е време да се пристъпи към отваряне на събранието. Наместо отговор Бенковски извика другите апостоли настрана в гората, да им говори нещо тайно [...]. – Когато ние минахме по замръзналия Дунав [...] и стъпихме в своето царство, то без да ни познава народът дали ние бяхме истински негови доброжелатели