Въведение в медиите и комуникациите

Същност на комуникацията. комуникативна единица. Функции и превъплъщения на комуникацията./ Уилбър Шрам Ел Николов/ В специализираната литература комуникацията се определя от три взаимосвързани ъгъла 1.Комуникацията е взаимодействие