ТЕСТ - Български език - Текстът в масовата комуникация - 7 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Текстът в масовата комуникация 1. Кое от посочените НЕ е средство за масова комуникация? - 2 т. а) вестник б) списание в) интернет г) писмо

Текстът в масовата комуникация

МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ Всеки ден вие слушате радио, гледате телевизия, „сърфирате“ в интернет, четете списания и вестници, участвате в масовата комуникация. Това е общуване, предназначено за много широк кръг читатели, слушатели, зрители.