Тест за контролна работа /Алеко Константинов/

1. Кое от посочените произведения на Алеко Константинов е цикъл фейлетони: а) "До Чикаго и назад" б) "Разни хора, разни идеали" в) "Какво? Швейцария ли?" г) Описанието на Ниагарския водопад

Контролна работа – 5 клас. Местоимения

  Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. включително. Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание. [...] На най-големия си син той каза: – Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.

Контролна работа. Език и общуване. Функционални стилове – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително. – Чакай, че се сещам, сутринта по „Тази сутрин“ обявяват конкурс – не сутринта, ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най-хубава мартеница. – Да. – И тези мартеници да ги изпращат в телевизията за тяхното предаване и ще ги раздадат на домове. – Да, да.  – Такива там, на деца. Или ще ги продадат, па парите на домове, нещо такова. 

Контролна работа. Лексикология – 8 клас

1. Изберете подходяща дума от всеки ред, така че да попълните съответната свободна позиция. До края на 19. век ледниците станали туристически атракции; в Швейцария било възможно да се влезе в Ронския ледник през тунел, който всяко лято бил наново (А) край хотел „Белведере“. По същото време вече сме били започнали да (Б) свят, в който може би един ден няма да има място за ледници. На голяма височина по ледника снегът

Контролна работа. Морфология – 8 клас

1. Изберете подходяща форма за деятелен или за страдателен залог на съответния глагол и попълнете свободните позиции. По време на дискусията Дейвид Кроуфорд, разследващ журналист, отбеляза, че ако фалшивата информация достатъчно често, повечето хора я като достоверна. Галина Шимански-Гайер, която работи в сайт за разпознаване на фалшиви новини,

Контролна работа. Синтаксис – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 15.). В покрайнините на града в съзнанието му дрелките бяха изместени от нещо друго. Както си чакаше в обичайното сутрешно задръстване, не можеше да не забележи, че наоколо се движат множество странно облечени хора. Хора с мантии! Господин Дърсли не можеше да понася хора, които се обличат с необикновени дрехи – какви труфила се виждаха по младежите!

Контролна работа – 5 клас. Текст и общуване

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. - 9.).           Петте ни едри овчарски кучета с големи глави и рунтави опашки бяха винаги при стадото. Неро стоеше вкъщи. За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм. Муцуната му беше остра, а нозете и тялото дълги.

Контролна работа. Античност. Литература – 8 клас

1. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за старогръцката литература? А) Създава се предимно писмено, но се разпространява устно. Б) Свързана е преди всичко с древногръцките празници. В) Има широка читателска и слушателска аудитория. Г) Изгражда образа на света на древните елини. 2. Старогръцката литература се определя като класическа, защото:

Контролна работа. Средновековие. Литература – 8 клас

1. Посочете три определящи културно-исторически характеристики на средновековието като нова епоха в развитието на европейската цивилизация. 2. Библията има определящо значение за светогледните идеи на средновековния човек, защото: A) библейските текстове разкриват истината за реалния свят Б) чрез образа на християнския Бог се изграждат нравствени норми и правила за поведение

Контролна работа. Ренесанс. Литература – 8 клас

1. В коя страна се заражда Ренесансът? А) Франция Б) Англия В) Италия Г) Испания 2. Кое твърдение за епохата на Ренесанса НE е вярно? А) Основната наука, която се изучава в ренесансовите университети, е теологията. Б) Според ренесансовите мислители човек може да гради своята съдба. В) Достойнството и свободната воля на личността са висши ценности през Ренесанса.