Контролна работа. Думата в езика.

КОНТРОЛНА РАБОТА  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Думата в езика 1. В кое изречение е употребена остаряла дума?    A) На зазоряване тръгнахме от хижата към водопада.    Б) Привечер цялото семейство се събра в голямата одая.    B) През деня групата ученици посети етнографския музей.    Г) По обяд някой предложи да отидем на кино.

Контролна работа. Функционални стилове на българския книжовен език

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК 1. В кое изречение НЕ е допусната грешка?    A) Нашия клас е най-добрият в училището.    Б) Учителят по математика е много доволен от нашия клас.    B) В нашият клас има 28 ученици.    Г) За нашият клас мога да кажа само хубави неща.