Героите на стихотворението „Новото гробище над Сливница“ като страни в конфликта

Макар и ненатрапчиво, но в стихотворението присъстват образите на четири типа хора. В центъра са, разбира се, героите, паднали в изпълнение на своя отечествен дълг. Но както вече се каза, тяхната смърт не е самоцел. Тя е резултат на волята им да защитят някого и нещо. Но тези, които загиналите са защитавали, не са единна общност. От една страна са близките на покойниците, споменати

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 1)

1. Посочете грешното твърдение. A) Алеко Константинов произхожда от заможно семейство и получава много добро образование. Б) Пенчо Славейков и Яворов са съмишленици по отношение на развитието на българската поезия. В) Елин Пелин знае много добре колко усилна е жътвата за селяните, защото е израснал в Добруджа.

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 2)

1. Посочете ВЯРНОТО твърдение. В Одеса Алеко Констатинов завършва: А) право Б) философия В) руска филология Г) балканистика 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. На изложението в Чикаго г-н Айвазиян е представен като: A) непочтен търговец Б) използвач B) любознателен интелигент

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 3)

1. Заглавието „Бай Ганьо пътува“ НЕ е свързано със: A) основния конфликт Б) темата на текста B) героя Г) мотива за пътя 2. Кой художествен текст е от Йордан Йовков? A) „Неразделни“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 4)

1. Заглавието „По жътва“ е свързано със: A) времето на случката Б) посланието на творбата B) героите Г) основния конфликт 2. Кой художествен текст е от Елин Пелин?   A) „Бай Ганьо пътува“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

Героите на стихотворението „При Рилския манастир“ като страни в конфликта

Очертаният в стихотворението „При Рилския манастир“ конфликт е представен от двамата основни участници в „разговора“. От едната страна е лирическият говорител. Той отправя своето похвално слово към природата най-вече заради това, че се чувства част от живота синджир, оплел го в своите безсмислени страсти и борби. Този факт не е подчертан, но достатъчно ясно личи от някои

Героите на стихотворението „До моето първо либе“ като страни в конфликта

Както вече се каза, в стихотворението няма междуличностен конфликт. Интересна е обаче позицията на двамата герои към ценностното противопоставяне. От едната страна безспорно е лирическият герой. Той вече е преминал символичната граница между роб и свободен човек и не може и да си помисли за връщане назад. Съзнателно е приел героичния модел на поведение, поставяйки

Героите на притчата „Приказка за стълбата“ като страни в конфликта

Конфликтът в „Приказка за стълбата“ има две страни. Първата, която нарекохме „епическа“, е свързана с изначалното противопоставяне на двата свята – света на плебеите и този на патрициите. Според комунистическата логика единият от тези два свята трябва да изчезне, защото е присвоил всички житейски блага и е оставил останалата част от човечеството да търпи неизмерими страдания.

Героите на повестта „Крадецът на праскови“ като страни в конфликта

В повестта „Крадецът на праскови“ има сравнително малко персонажи. Освен Елисавета, Иво, полковника, ординареца и старата слугиня, които са откроени индивидуално, на фона на действието са показани хората от града, пленниците, децата, войниците в казармите. Специално място заемат двамата разказвачи – младият „автор“ и съседът учител, през чиито очи читателите стават свидетели

Героите на комедията „Балкански синдром“ като страни в конфликта

Похватът „театър в театъра“ е открит от италианската комедия дел’арте. Към същата традиция може да отнесем и типа персонажи, използвани в „Балкански синдром“. Неслучайно повечето от действащите лица са означени не с лични имена, а с названията на техните функции – Директор, Кум, Сватанак и т.н. Единствено разделените влюбени Цонка и Георги са назовани със собствените