Мечтателите в разказите на Елин Пелин – “Косачи”

Разказът „Косачи“ започва с описание на прохладната лятна нощ, типичен Елин-Пелиновски пейзаж, отличаващ се с точност, експресивност и пластичност. Той е опоетизиран, одухотворен и поражда внушение за тайнственост, приказност, нежен лиризъм, усещане за вечното движение на природата, за нейната безкрайност. Чрез пейзажа авторът ни повежда към дълбините на човешката душа, разкрива ни драмата на петимата косачи.

Пейзажът и повествователят в разказа „Косачи"

1. Пейзаж (от френски) се нарича описание на природна картина, което изпълнява различни художествени задачи. В художествен текст чрез него се представя част от обстановката, в която протича събитието.

Героите на разказа „Косачи“ - между суровата реалност и красивата измислица

В разказа „Косачи“ Елин Пелин поставя две основни теми. Първата е свързана с гурбетчийството. Още заглавието на разказа насочва вниманието към героите на творбата, които са петима косачи, напуснали домовете си и тръгнали да припечелят пари из далечни краища.

Анализ на разказа „Косачи“ от Елин Пелин

КАКВО НИ КАЗВА РАЗКАЗЪТ На пръв поглед разказът „Косачи“ има твърде прост сюжет: 1.  Петима косачи са отишли в далечна Тракия на гурбет. 2.  Денят приключва - настъпва нощта и косачите се събират около огъня. 3.  Сред тях се откроява даровитият разказвач Благолажът.

Елин Пелин – „Косачи“

На пръв поглед разказът „Косачи“ има твърде прост сюжет: 1. Петима косачи са отишли в далечна Тракия на гурбет. 2. Денят приключва – настъпва нощта и косачите се събират около огъня. 3. Сред тях се откроява даровитият разказвач Благолажът. 4. Благолажът разказва приказка и изпява песента за невярна Стояница. 5. Съвсем наскоро оженилият се Лазо привидно не се трогва от песента, НО...

Елин Пелин - "Косачи" - анализ

”Косачи” е реалистично изображение на характерното за народното битие - бедност, страдание и тежък труд, претворени в съдбата на героите-селяни. Без да идеализира социалната действителност, Елин Пелин се съсредоточава върху трайните нравствени добродетели на народа

Елин Пелин - „Косачи“ (анализ)

Елин Пелин (1877 - 1949) е псевдоним на Димитър Стоянов, значим български писател. Роден е в с. Байлово в многодетно семейство, в което книгите и образованието са на особена почит. Първоначално учи в родното си село, а после в София, Златица, Панагюрище и Сливен.

ТЕСТ. Косачи

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 6 клас КОСАЧИ 1. Кой е авторът на „Косачи"?          1 т.       A) Иван Вазов       Б) Джералд Даръл       B) Любен Каравелов        Г) Елин Пелин

”Косачи” – Елин Пелин /Анализ - 2/

”Косачи” е реалистично изображение на характерното за народното битие - бедност, страдание и тежък труд, претворени в съдбата на героите-селяни. Без да идеализира социалната действителност, Елин Пелин се съсредоточава върху трайните нравствени добродетели на народа с неговата виталност, жизнелюбие, радост от живота и непомръкнало чувство за красота. Наред с болката и теглото, писателят пресъздава минутите на наслада и щастие.

„Косачи“ – въпроси и отговори

1. Каква е ролята на природната картина в началото на разказа? Природните картини играят важна роля в разказите на Елин Пелин. Тяхната основна задача е да обогатят внушенията, да ни дадат по-ясна представа за състоянията и действията на героите. Те открояват и основния емоционален фон на творбата – радост, тъга, отчаяние, надежда...