Трансформиращ преразказ на откъс от разказа "Край воденицата" - Елин Пелин

...Милено... Милено... къде се дяна?- завика малко обезпокоен той и внимателно впи очи в мрачината. Тук съм де - обади се ясен женски глас от малката градинка зад воденицата. -Тук съм, тук. Хайде, прибери се, стана късно! - викна малко наставно старецът. Е, нека полея... Жегата е прегорила всичко! - обади се Милена. Гласът на клопатарчето мерно

Анализ на разказа "Край воденицата" - Елин Пелин

Разказът на Елин Пелин „Край воденицата” е творба, в която на фона на селския бит и грубата реалност са отразени необикновени общочовешки преживявания. Разкрита е историята за невъзможната любов между двама млади, разделени от бедността.

Край воденицата - Елин Пелин

 Старият воденичар дядо Угрин прегледа още веднъж с голямо внимание гнилия и жабунясал улей на воденицата, разсипания градеж под него и едвам докуца с патерицата си до вратата, дето, отмалял, поседна на почивка. Силни болки