Добри Войников - "Криворазбраната цивилизация" - книгата

Подобен на маловръстно дете, нововъзрождающий са народ има слабостта да са досягва повече до ония неща, които бият повече на очи. Тъй вънкашната лъскавина на работите прави му най-силни впечатления. Следствието е взето вместо самата причина, отражението – вместо самата същност.

Анализ на „Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников

Най-високото постижение в драматургичната практика на Добри Войников е „Криворазбраната цивилизация“. Написана в Букурещ през 1871 г. и поместена на страниците на списание „Училище“, а до края на годината излиза като самостоятелно издание. За първи път се играе в Русе още същата година, а по късно в Шумен, Търново, Казанлък и др. Войников подлага на присмех характерни