Влияние на кръстоносните походи върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Походите продължават два века – от 1096 до 1270 год. Седем са на брой, като най-успешен е първият и четвъртият По време на четвъртия е нападнат и завладян Константинопол. На територии на Византия възниква Латинската империя.