За буквите – мястото на произведението в старобългарската културна традиция /ЛИС/

Образованият човек през Средновековието е трябвало да владее най-вече две изкуства-да познава отлично свещените християнски текстове /Стария и Новия Завет/ и да умее да произнесе публична реч.Необходимостта от първото може да се обясни с проникването на християнската религия във всички сфери на живота през Средновековието,в системата от морални и естетически ценности ,в политическия живот,законодателството,литературата,а и във всекидневието на човека,

Мястото на „Пътешествията на Гъливер“ в културната история

Мястото на „Пътешествията на Гъливер“ в културната история Както става очевидно от сравнението между текста на Суифт и тези на Омир и Франсоа Рабле, „Пътешествията на Гъливер“ е книга в традицията на Омировата „Одисея“, както и на големите романи на Новото време - Сервантесовия „Дон Кихот“ и „Гаргантюа и Пантагрюел“ от Рабле.

Мястото на старозаветното предание в културната история

Мястото на старозаветното предание в културната история Едва ли има друга история, оказала по-голямо въздействие върху представите на човека за себе си, от старозаветното предание. И тук не говорим само за осъзнатите позовавания на библейската образност в безбройните цитирания, илюстрации

Мястото на „Евгени Онегин“ в културната история

Мястото на „Евгени Онегин“ в културната история От времето на написването му романът „Евгений Онегин“ влиза трайно в духовния живот както на руснаците, така и на целия свят. За хората в Русия той е наистина произведение, с което те осъзнават живота си

Мястото на „Дон Жуан“ в културната история

Образът на Дон Жуан, създаден от Тирсо де Молина, бързо се превръща в един от универсалните мотиви на европейската литература. В този смисъл поемата на Байрон е само брънка от дългата верига на интерпретации на този почти митологичен образ.

Античността като културна епоха

През епохата на Западноевропейския ренесанс, се установява мнението, че културата на древногръцката цивилизация е най-древната човешка култура. Днес е учебникарско достояние фактът, че преди възникването на Елада, в долината на Нил и междуречието на Тигър и Ефрат, са съществували първите човешки цивилизации: египетската и шумеро-вавилонската.