Образът на дома в „Преди да се родя“ от Ивайло Петров и в „Да се завърнеш в бащината къща“ от Димчо Дебелянов

В представата на всеки човек образът на дома е свързан със спомените за детството, за майчината грижа и закрила. Обикновено той е нещо свещено и съкровено, една от опорите в живота, даваща успокоение, вяра и утеха.

Взаимната връзка между дома и пътя в „Да се завърнеш в бащината къща...“ от Димчо Дебелянов

Лирическото изживяване в елегията на Димчо Дебелянов „Да се завърнеш в бащината къща..." известно и под заглавието „Скрити вопли", се вмества между мисленото завръщане в миналото и реалната представа за живота в настоящето.

Взаимната връзка между дома и пътя - „Да се завърнеш в бащината къща..."

Лирическото изживяване в елегията на Димчо Дебелянов „Да се завърнеш в бащината къща...", известно и под заглавието „Скрити вопли", се вмества между мисленото завръщане в миналото и реалната представа за живота в настоящето.

Домът - храм / Димчо Дебелянов - „Да се завърнеш в бащината къща..."

Изпитал горести и несгоди, разочарования и неосъществени мечти, докоснал се до самотността на бездомника и до отчаянието на скитника, Димчо Дебелянов създава поезия, в която оживяват всички трепети на човешката душа. Тя въплъщава не само виковете и стенанията на страдалеца

Пътят и споменът в елегията „Да се завърнеш в бащината къща"

Всеки човек, изпаднал в отчаяние, най-често търси спасение от проблемите си сред топлината и уюта на родния дом. Това е мястото, което слага началото на един дълъг път, определящ човешкото съществуване. В елегията „Да се завърнеш в бащината къща" Димчо Дебелянов използва спомена, за да разкрие душевното състояние на лирическия си герой.

„Скритите вопли" на героя - „Да се завърнеш в бащината къща..." и „Помниш ли, помниш ли..."

Поезията на Димчо Дебелянов е поезия дълбоко изповедна, задушевна, нежно-лирична и духовно-изящна, родена от глъби¬ните на една „разнолика, нестройна душа". Основният тон в тази поезия е елегичен, приглушено скръбен и тъжен, породен от неудовлетвореността на лирическия субект от действителността, която не отговаря на неговия идеал.

ТЕСТ. Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш в бащината къща...“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Мотивът „да се завърнеш...“ изразява: A) възглед, изразяващ идеята, че човек е щастлив само в природния живот; Б) изразява желанието на лирическия герой да се върне към миналото, за да го промени B) носталгията на градския човек, открил както възможностите, така и самотата на модерния свят; Г) мъка от раздялата с близките; 2. Елегичното начало в Дебеляновата творба „Да се завърнеш в

Мечтата и споменът в „Да се завърнеш в бащината къща“ от Димчо Дебелянов

По времето, в което по целия свят традиционният начин на живот отстъпва пред агресивно нахлуващата модерност, много поети пишат като че ли едно и също стихотворение. Неговото съдържание може да се предаде с няколко думи: „Колко нещастен, самотен и неразбран се чувствам в живота си и колко добре би било, ако можех да се върна там, в миналото си, когато

Димчо Дебелянов - "Да се завърнеш в бащината къща"

Заслужил признанието на необикновено чувствителен и най-задушевен лирик в българската поезия, Димчо Дебелянов оставя на поколенията неголямо по обем, но изключително богато по дълбочина и многообразие на душевните изживявания творчество.

Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш в бащината къща“ (анализ)

Заслужил признанието на необикновено чувствителен и най-задушевен лирик в българската поезия, Димчо Дебелянов оставя на поколенията неголямо по обем, но изключително богато по дълбочина и многообразие на душевните изживявания творчество. Лирическият герой в поезията му е сложна и противоречива натура.