Как Господ и Дяволът правят света според фолклорната легенда „Как била създадена Земята“

Българската фолклорна легенда „Как била създадена Земята“ е фантастичен разказ за възникването на света. В нея вниманието се насочва към познатата от Библията тема за Сътворението. Като всеки фолклорен текст, и този има множество варианти. Общото между тях е присъствието на Дявола. Герой на легендата е не само Бог, който сътворява Земята, но и Дяволът.

Господ Бог създава Земята - българска легенда

Нявга, много, много отдавна, според както разказват старите хора, Дявола имал равна сила с Бога. Веднъж двамата се разговаряли и ненадейно се отворило дума за това как може да се направи земята.

Анализ на „Легенда за рома“

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ „Легенда за рома“ разказва за прародителя на днешните роми – Ром. Текстът разказва как Ром напуска своя свят, за да отиде в света на хората. Той нарушава забраната на цар Баба, воден от мечтата си и от любовта към своето красиво момиче. Ром е наказан за прегрешението си, като е прокълнат от цар Баба. Царица Дай

Анализ на "Легенда за разблудната царкиня" - Димчо Дебелянов

В "Легенда за разблудната царкиня" Дебелянов не интерпретира една конкретна легенда, нито обобщава един легендарен образ. Напротив той срива границите на конкретната легендарна съдържателност, за да отвори път

Фолклорна легенда

Легендата е вид словесна фолклорна творба. Легендите се доближават до митовете, но и съществено се различават от тях. Знаете, че митът е свещен разказ, а истинността му е неоспорима – хората напълно вярват на разказаното в митовете. Освен това митът е единственото средство, с което хората си обясняват възникването на света.

ТЕСТ. Легенда за рома

1. Семейството на цар Баба живее:     1т. A) в град Александрия Б) на брега на Средиземно море     B) вдън гори тилилейски Г) в кристален замък на върха на най-високата планина

Легендата за подвига на един народ, сътворена на онзи "див, чутовен връх"

Одата „Опълченците на Шипка" е поетично претворена история за съдбата на един връх, преживяна лирично от дълбоко българската душевност на Иван Вазов. Битката на Шипка по време на Руско-турската освободителна война е реалистично пресъздадена, като поетът проследява последния, най-решителен от трите дни, в който младите българи воюват за свободата на отечеството си.

Легенда за рома (Анализ)

■ РОМИТЕ    Особено интересни са легендите на ромите, които от дълги векове водят скитнически живот и имат твърде необикновена съдба. Роми е българският вариант на рома́ – думата, с която наричат себе си част от циганите. Думата циганин идва от гръцкото асинган, което означава „гадател“.

Легендата „Свети Георги и ламята"

Устните фолклорни разкази за герои и местности се вписват в общата представа за приказното. С поетична обаятелност сладкодумният народен творец задоволява любопитството на народа за околния свят, за причудливите особености и имена на местности и пр.

Легенда за коледната елха

През святата нощ, когато във Витлеем се родил Спасителят, зашавали, зашумели и затрепкали дървета и полски цветя. Те искали да Го видят и да Го поздравят. Но само стройната палма, маслиновото дърво и скромната елха могли да постигнат това. Радостният трепет на техните клонки и листа ставал все по-шумлив и накрая се превърнал в думи.