ТЕСТ. Функционални стилове и лексикология. Български език – 9 клас (Вариант 2)

1. Как е осъществена смисловата свързаност в първия абзац? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. A) с местоимения Б) с лексикално повторение B) с пропуснат и подразбиращ се подлог Г) с перифрази 2. Какво средство за осъществяване на езикова свързаност НЕ е използвано във втория абзац? A) контекстови синоними Б) преизказни глаголни форми B) синтактичен паралелизъм Г) замяна с местоимения 3. Коя от дадените думи е остаряла? А) паланки

ТЕСТ. Функционални стилове и лексикология – 9 клас

Прочетеше текста и изпълнете задачи 1. – 5. Как може човек, който се занимава с фолклор, да се казва Георг, възмущават се радиослушатели. Професор Краев обяснява кротко: дължи името си на австрийски корени и си го носи от 30 ноември 1947 година, когато се е родил на пъпа на София, фолклорът се набъркал в живота му далеч по-късно, веднага щом завършил българска филология.

Контролна работа. Лексикология – 8 клас

1. Изберете подходяща дума от всеки ред, така че да попълните съответната свободна позиция. До края на 19. век ледниците станали туристически атракции; в Швейцария било възможно да се влезе в Ронския ледник през тунел, който всяко лято бил наново (А) край хотел „Белведере“. По същото време вече сме били започнали да (Б) свят, в който може би един ден няма да има място за ледници. На голяма височина по ледника снегът

Тест №23 по БЕЛ - Лексикология

1. Кое от твърденията е вярно? а) Думите имат само едно значение. б) Думите имат само лексикално значение. в) Думите имат лексикално и граматично значение. г) Думите имат само граматично значение.

Лексикология - тест

1. Кое от твърденията е вярно? а) Думите имат само едно значение. б) Думите имат само лексикално значение. в) Думите имат лексикално и граматично значение.