Учебна програма по български език и литература за 5 клас

Учебна програма по български език и литература за 5 клас - разширена подготовка за новата 2016/2017 учебна година, 1,5 часа годишно

ТЕСТ. Пенчо Славейков – „Cis moll“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. На кое направление в българската литература е родоначалник Пенчо Славейков? А) реализъм Б) Романтизъм В) символизъм Г) индивидуализъм 2. Присъствието на Пенчо Славейков в българската литература НЕ се свързва със: A) темата за участта на изключителния творец Б) мотива за терзанията на модерната душа B) създаването на литературния кръг „Мисъл“ Г)

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 3)

1. „Мит“ е: A) българска дума, която означава „сътворение“ Б) гръцка дума, която означава „слово“, „разказ“ B) библейска дума, която означава „Бог“ Г) нито едно от посочените 2. Митовете за сътворението на света и днешните научни представи за Сътворението на света са: A) различни Б) еднакви B) подобни Г) нито едно от изброените 3. Откъде произлизат боговете според старогръцкия мит

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 1)

1. Митовете са: A) съвременни разкази Б) народни приказки B) литературни произведения Г) свещени текстове 2. От Хаос произлизат: A) Гея и Уран Б) Гея и Ерос B) Рея и Кронос Г) Рея и Тартар В коя двойка думи противопоставянето е свързано с представата за пространство?

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 2)

1. Коя дума НЕ може да се постави на мястото на многоточието? Митовете са ………………………… разкази за Сътворението на света. A) фантастични Б) съвременни B) древни Г) свещени 2. Уран и Гея са родители на: A) Ерос Б) Тартар B) Кронос Г) Нюкта

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Кое НЕ е вярно за творческата история на „История“? A) Намира се в „Кафявата тетрадка“ от архива на поета, съдържаща текстове от 1939 – 1940 г. Б) Стихотворението „История“ е публикувано в единствената стихосбирка на Вапцаров „Моторни песни“. B) Редакции на някои строфи са запазени в „Карирания бележник“ на Вапцаров. Г) В последния – „Синия бележник „Байер“

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Какъв е културният контекст, в който е създадена творбата „История“? A) Появява се през 20-те години на 20. век и се свързва със стремежа към експериментаторство в литературата. Б) Появява се в началото на 30-те години на 20. век, когато възторгът от машините е водеща тема в литературата. B) Появява се в средата на 20. век и противопоставя на урбанизацията връщането към

Контролна работа (изходно ниво) – литература (8 клас)

Контролна работа (изходно ниво) ЛИТЕРАТУРА – 8 клас 1. Посочете реда с принципи, които НЕ са присъщи на Античната епоха: A) хармонията и красотата Б) редът и симетрията B) хаосът и безредието Г) простотата и яснотата

Епосът като преход от фолклор към литература

Една от най-важните особености на древногръцката митология е ориентирането на нейния свят около битката и състезанието (агон). Така например Зевс създава Олимп в битка с титаните, човешкият род е зависим от състезанието по надхитряне между Зевс и Прометей и т.н.

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое НЕ е вярно за края на стихотворението? A) Съдържа посланието историята да промени своя език. Б) Съдържа идеята за осъзнатата необходимост от безкрайна борба. B) Съдържа картина на живота, по-хубав от пролетен ден. Г) Съдържа идеята за приемственост между поколенията. Каква е позицията на лирическия говорител в „История“? A) Той е третоличен, обективно представящ