ТЕСТ. Йордан Радичков, „Ноев ковчег“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Какви смислови значения НЕ носи заглавието на романа „Ноев ковчег“? A) Отпраща към библейската история за спасителния Ноев ковчег, свързан и с живота, и със смъртта. Б) Става отправна точка за осмисляне на Радичковата тъга, породена от безсилието на човека пред смъртта. B) Препраща към идеята за Ноевия ковчег като образ на човешкото възприемане на света. Г) Въплъщава

Класна работа № 1 по Български език и Литература - 6 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 8. включително. Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години.  Старият град е разположен на малък полуостров, свързан със сушата чрез тесен провлак, дълъг 400 метра. През VІ в. пр. Хр. той е привлякъл

Българското възраждане и българската литература.

Развитието на българската литература като цяло има малко по-различна съдба в сравнение с тази на западноевропейската литература. Една от положителните предпоставки за появяването изобщо на литературата у нас е пристигането в България на Кирило-Методиевите ученици, благодарение на които славянската писменост намира широко приложение. Старобългарската литература постига

Класна работа №1 по Български език и Литература - 5 клас

Тест по Български език и литература – 5 клас - №1 Прочетете текста и отговорете на въпроси: /1 – 5/            —  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш! —  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър.

Класна работа №2 по Български език и Литература - 5 клас

Тест по Български език и литература – 5 клас - №2 1. Как ще озаглавите текста: - 1т. Искам спортен велосипед с много скорости. Споделих с родителите си това. Те се поусмихнаха, но нищо не казаха. Аз обаче се сетих, че имам скоро рожден ден. Може би ще ми подарят мечтаното колело. Надявам се да стане така. Ще бъда много щастлив.  Нали знаете, надеждата умира последна.

ТЕСТ. Елисавета Багряна – „Потомка“. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое е истинското име на Елисавета Багряна? А) Елисавета Белчева; Б) Мара Белчева; В) Лора Каравелова; Г) Екатерина Ненчева. 2. Стихотворението „Потомка“ е публикувано за пръв път през: А) 1927 г. в сп. „Златорог“; Б) 1925 г. в сп. „Съвременник“; В) 1925г. в сп. “ Златорог“; Г) 1927 г. в сп. „Съвременник“. 3. Стихотворението „Потомка“ е включено в цикъла:

Обща характеристика на реалистичната литература

През 30-те години на 19. век в литературата се появява едно ново течение. За разлика от Просвещението и Романтизма, които са широки идейни, граждански и художествени движения, поставили си задачата да променят цялостното обществото устройство, реализмът се ограничава в рамките на литературата и изобразителното изкуство.

Иван Вазов - Патриарх на българската литература

Още приживе наричат Вазов "Патриарх на българската литература". Тази титла си остава най-краткото образно определение на неговото централно място 6 нашата литературна история и неговото непреходно значение на национален класик.

Иван Вазов - патриарх на българската литература

ООще приживе наричат Вазов "Патриарх на българската литература". Тази титла си остава най-краткото образно определение на неговото централно място в нашата литературна история и неговото непреходно значение на национален класик.

Дон Кихот – вечен образ в световната литература

Дон Кихот се е превърнал  в образ  - символ. Носител на обобщени непреходни човешки качества, той отдавна се числи към вечните образи в световната литература. Дон Кихот е рожба на ренесансовото отношение към света и човека.