Димитър Талев - литературен портрет

Преди близо четвърт век, когато се появява първото издание на романа „Железният светилник" (1952 ) , още не са били отшумели споровете около Димитър Димов. Но за разлика от „Тютюн", произведението на Талев има далеч по - щастлива съдба. Още с появата си критиката го акламира горещо, отзивите са възторжени и категорични, характеризира го като „епопея на народния живот".

Димитър Талев - литературен портрет

Преди близо четвърт век, когато се появява първото издание на романа „Железният светилник" (1952 ) , още не са били отшумели споровете около Димитър Димов. Но за разлика от „Тютюн", произведението на Талев има далеч по - щастлива съдба. Още с появата си критиката го акламира горещо, отзивите са възторжени и категорични, характеризира го като „епопея на народния живот". От този момент нататък литературната критика държи на постоянен отчет всичко, което се появява под перото на писателя. А то наистина не е никак малко.

П. К. Яворов - литературен портрет

На двадесет и две години Яворов е вече поет - вълшебник: неговото слово е богато надарено с музикално - мелодични и изобразителни възможности. Творецът на „Градушка" е не само вдъхновен поет, но и майстор - художник. Четейки изображението на бурята в поемата, ние се удивляваме не само на звуковата изразителност,

Пейо Яворов - литературен портрет

На двадесет и две години Яворов е вече поет - вълшебник: неговото слово е богато надарено с музикално-мелодични и изобразителни възможности. Творецът на „Градушка" е не само вдъхновен поет, но и майстор - художник. Четейки изображението на бурята в поемата, ние се удивляваме не само на звуковата изразителност, но и на точния, драматично - контрастен стих:

Отговор на литературен въпрос

Отговорът на литературен въпрос е текст разсъждение, в който се доказва определено твърдение, свързано с изучавано литературно произведение. Преразказът е нежелателен. Набляга се на разсъжденията и изводите по поставения въпрос, дават се и доказателства за тях от текста на творбата. Основното глаголно време е сегашно.

Примерен отговор на литературен въпрос - „На прощаване“

ПРИМЕРЕН ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС Каква е ролята на лирическото въведение в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев? Конкретен повод за създаване на стихотворението „На проща­ване" е подготовката на Христо Ботев да премине в България с четата на Жельо войвода. В творбата поетът отразява мислите, представите и чувствата, породени от предстоящата борба. Спо­ред изследователите това произведение се превръща в своеоб­разно завещание

Как се пише отговор на литературен въпрос

Какво е отговор на литературен въпрос Писмен текст разсъждение, чиято тема е зададена като въпрос върху литературно произведение. Коментарен текст, в който пишещият заявява и аргументира своя теза по поставения въпрос. Текст с фиксирани композиционни части - увод, теза, изложение, заключение. Уводът е кратка въвеждаща част

Отговор на литературен въпрос

Отговор на литературен въпрос е вид съчинение разсъждение, в което се отговаря на литературен въпрос. Целта на отговор на литературен въпрос е чрез разсъждения, умозаключения, изводи и обобщения да „преведе“ литературното произведение от езика на образите на езика на

Създаване на съчинение отговор на литературен въпрос

Създаването на съчинение отговор на литературен въпрос преминава през три етапа: • подготовка (планиране); • създаване (писане на текст); • подобряване (редактиране на написания текст). Всеки етап включва следните дейности (стъпки):

Отговор на литературен въпрос. Създаване

Литературен е въпросът, който пита за елемент от литературна творба или за нея като цяло. Видове литературни въпроси: