Иван Вазов — „Под игото“. „Лудост“ и „нормалност“ в романа.

В романа си „Под игото“ Иван Вазов разкрива духовно-психологическите измерения на най-драматичното историческо събитие преди Освобождението — Априлското въстание, превърнало се в един от звездните мигове в българската история. То показва, че колективният български дух е достигнал своята зрелост и е готов на най-върховното проявление — саможертва в името на свободата.

Иван Вазов - "Под игото"- "лудост" и "нормалност" в романа

В романа си "Под игото" Иван Вазов разкрива духовно-психологическите измерения на най-драматичното историческо събитие преди Освобождението - Априлското въстание

„Дон Кихот“ – „Разумната лудост“ като способност за изживяване на света (есе)

„Разумът е даден на човек за да разбере, че не може да се живее само с разум“ (Ерих-Мария Ремарк), защото чувствата, себепознанието са истинска мъдрост, която в очите на обществото често изглежда като лудост. Е, Дон Кихот е свръхлуд дотолкова, че достига висините ма щедростта... Чрез рицарските романи Рицарят на печалния образ се преселва в света на идеите. Заживява в мислите си, обръща

Мотивът за лудостта в "Хамлет" и "Дон Кихот"

Безсмъртните образи на Дон Кихот и Хамлет са вълнували мислещите хора от различни времена и народи. Те привличат интереса и на съвременния човек. Учени литературоведи, философи и психолози са изписали много страници, за да изяснят тяхната същност, съпоставяли са ги и са търсили сходни черти и различия между тях. Наистина, на пръв поглед между тях като че ли няма нищо общо.

„Лудостта”, „пиянството”, „пробуждането” в романа „Под игото”

"Лудостта”  е устойчива метафора във Вазовото творчество. Тя е безрезервно  посвещаване на идеала, пълно себеотричане и готовност за саможертва в името  на свободата.

Лудост и разум в романа „Под игото“

Романът „Под игото“ на Вазов описва духовното израстване на българина по време на борбата за свобода, което съчетава сладкото безумство, породено от една мечта и противопоставения на него здрав разум.