Ненаказаните грешки раждат престъпление - (Любен Каравелов - „Маминото детенце")

Повестта „Маминото детенце" поставя вечния проблем за възпитанието на младите хора, които са бъдещето на всяка нация. Видният възрожденец Любен Каравелов проследява пълното пропадане на един чорбаджийски син и ясно откроява причините за неговата морална деградация.

Пародията в повестта „Маминото детенце” на Любен Каравелов

В средата на XIX век Л. Каравелов създава повестта „Маминото детенце", в която поставя важни за епохата на Възраждането нравствено-етични проблеми: за ролята на семейството, за възпитанието на децата, за отношенията общество - личност. С изострена чувствителност към обществените проблеми, социално ангажиран и максимално точен в оценките си

Домът и родът през погледа на сатирика - (Любен Каравелов - „Маминото детенце“)

Хумор, преливащ в сатира, превръща безобидния смях в отрицание на нравите български, описани в повестта „Маминото детенце" на Любен Каравелов. В нея писателят създава галерия от колоритни герои на своето време, лишени от всякакви възвишени идеали и стремежи.

Сатиричните образи на Нено и Неновица - (Любен Каравелов - „Маминото детенце”)

Повестта „Маминото детенце” от Любен Каравелов е сатира на бездуховния и паразитен живот и на погрешното възпитание на младото поколение, водещо до фатални последици. Художествените послания на автора осъждат редица отрицателни черти на човека - алчност, скъперничество, сребролюбие, егоизъм, леност, умствена тъпота, господарско самочувствие и пр.

Последиците от пагубното възпитание - (Любен Каравелов - „Маминото детенце")

(съчинение разсъждение върху седма глава) В повестта „Маминото детенце" Любен Каравелов разкрива един безсмислен и бездуховен начин на живот, станал причина за горчиви изводи от страна на автора за морала и възпитанието на младото поколение. Липсата на определена цел в съществуването и презрението към труда са основните причини

Провалът на един човешки живот - (Любен Каравелов - „Маминото детенце")

Повестта „Маминото детенце" от Любен Каравелов е книга за провала на един човешки живот, за духовната и физическата гибел на един човек. Писателят проследява перипетиите на нравственото му пропадане, сочейки причините, които довеждат до постепенното унищожаване на човешкото у него и до печалната му житейска съдба.

Хубава си, моя горо... - Любен Каравелов

 Хубава си, моя горо,         миришеш на младост,     но вселяваш в сърцата ни         само скръб и жалост:

Българи от старо време - Любен Каравелов

Хаджи Генчо е такъв един българин, какъвто се рядко ражда и на Еньовден: такъв човек ти не можеш намери ни в Ингелизко. Хаджи Генчо е твърде почтен човек, твърде добър, много учен и разумен; той всичко знае и на всичко е готов да ти отговори, защото е жива душа и пъргаво сърце. По всичко се види, че тоя човек

Любен Каравелов (1834 – 1879)

Любен Каравелов е поет, писател, журналист и изследовател на фолклора, литературата, културата и бита на българите. Творецът има значителен принос за развитието на обществената мисъл в България в епохата на Възраждането. Роден е през 1834 г. в Копривщица в семейството на заможен търговец на добитък.

Любен Каравелов – един от най-изявените дейци на Българското възраждане

Любен Каравелов е роден в гр. Копривщица през 1834 г. Първоначално учи в родния си град, а по-късно – в гръцко училище в Пловдив. През 1857 г., воден от желание да продължи своето образование, заминава за Русия и следващите 21 години от живота си прекарва в емиграция. В Русия Каравелов иска да постъпи във военно училище, но не е приет.