„Серафим“ – Любовта към ближния

„Серафим“ е един от най-кратките разкази на Йовков, в който почти нищо не се случва, но пък е изключително богат на послания за добротата, безкористната щедрост, милостта и любовта към ближния. Още заглавието насочва към представата за светостта на героя

Магията на любовта - надбитов, духовен свят на човешка красота - "Божура"

Човешката природа в своята естествена първичност е първоизвор на красота. От него ближат духовните сили за живот, който е страстен вик за обич и човешко щастие, носен като дълбоко вътрешно неудовлетворение от героите на Йордан Йовков в цикъла„Старопланински легенди”.

Силата на любовта в „Неразделни“ от Пенчо Славейков (съчинение разсъждение)

Големият майстор на поезията Пенчо Славейков е очарован от богатството на българската народна песен. Поетът черпи вдъхновение от нейните мотиви, които преработва по неповторим начин. В поемата „Неразделни" е възпята силата на вечната и непреходна любов.

Силата на любовта в поемата „Неразделни”

Големият майстор на поезията Пенчо Славейков е очарован от богатството на българската народна песен. Поетът черпи вдъхновение от нейните мотиви, които преработва по неповторим начин. В поемата „Неразделни” е възпята силата на вечната и непреходна любов.

Повест за любовта - „Крадецът на праскови”

Емилиян Станев реализира най-щедро богатствата на белетристичния си талант в повестта „Крадецът на праскови"- една от най-значителните български повести. Тук големият художник изповядва съкровените си копнежи за свободата и любовта.

Мечтата, любовта и войната - “Последна радост”

Блуждае из българската литература един странен човек – Люцкан     “кротък и простодушен", „с безгрижна и безобидна душа на птичка божия", с поизвехтяло бомбе и редингот, подарени му от младия градски инженер. „Последна радост” е историята на Люцкан, един от поредицата мечтатели романтици в прозата на

ТЕСТ. Любовта. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) В „Аз искам да те помня все така…“ любовта е обречена, защото човекът е играчка в ръцете на сляпата съдба. Б) В „Аз искам да те помня все така…“ нощта идва, за да приласкае скръбни и нещастни. В) Мотивът за противопоставянето между вяра и неверие присъства отчетливо в „Аз искам да те помня все така…“. Г) В „Аз искам да те помня все така"

ТЕСТ. Любовта. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на „Аз искам да те помня все така…“ е: А) ода Б) стихотворение В) елегия Г) поема 2. Как е показан образът на любимия в „Посвещение“? А) като идеал за красота Б) като звезда на масовата култура В) като коварен прелъстител Г) като красив и опитен, но все пак нуждаещ се от любимата 3. Кое от следните твърдения е вярно? А) Романтическите контрасти изграждат образа на мечтания

ТЕСТ. Любовта. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Жанрът на „Колко си хубава!“ може да се определи като: А) похвално слово Б) лирическо стихотворение В) ода Г) поема 2. Лирическият герой от „Аз искам да те помня все така…“ е представен: А) чрез желанията и стремежите му Б) само чрез преживяванията му В) чрез действията си Г) чрез подробно описание 3. Коя опозиция НЕ присъства в стихотворението „Аз искам да те помня все така“?

Любовта - изпитание за свободни хора ( "Евгений Онегин")

Александър Сергеевич Пушкин е един от най-ярките представители на руската класическа литература, представящ социалните противоречия в руското общество. В произведението си “Евгений Онегин” Пушкин представя живота на един от руските богаташи, който се откъсва от еднообразието на обществото в града,