ТЕСТ. Принцът и просякът

1. „Принцът и просякът" е:         1 т. А) разказ   Б) роман B) легенда   Г) приказка 2. Посочете три доказателства, че първа глава изпълнява роля на встъпление.  3 т.

Уилям Шекспир - "Хамлет"

 __КЛАВДИЙ__ — крал на Дания     __ХАМЛЕТ__ — син на предишния крал и племенник на сегашния     __ПОЛОНИЙ__ — главен съветник на краля     __ХОРАЦИО__ — приятел на Хамлет     __ЛАЕРТ__ — син на Полоний     __ВОЛТИМАНД__, __КОРНЕЛИЙ__, __РОЗЕНКРАНЦ__, __ГИЛДЕНСТЕРН__, __ОЗРИК__ — придворни     __БЛАГОРОДНИК__     __СВЕЩЕНИК__

Николай Гогол - "Шинел"

„Шинел“ — най-известната и най-влиятелна Гоголова творба, бива написана бавно и мъчително, започвана четири пъти, завършена веднъж. Тя разказва за трагедията на малкия, незначителен човек, превърнат в скот, чието единствено предизвикателство в живота води до смъртта му. В творбата се обсъждат моралните теми за достойнството и безпомощността на малкия човек.

ИДЕАЛНИ РЕАКЦИИ Статична определимост, опорни реакции, принцип на D’Alembert, идеални реакции при механизми, уравновесяващ момент

Основни принципи и понятия   Реакции се наричат силите в кинематичните двоици, чрез които звената си взаимодействат. Ако при изчисленията се пренебрегнат силите на триене, получените реакции се наричат идеални. В геометрично неизменяемите конструкции сили на триене няма, защото триенето е следствие на относителното движение. В тези конструкции реакциите са идеални по своята природа. В раздела статика от механиката, където се разглеждат предимно такива конструкции, за този тип механични взаимодействия е прието наименованието опорни реакции. В зависимост от вида на натоварването, на което са подложени елементите на неизменяемите конструкции са въведени понятия като: прътове (колони)- елементи

Да се родиш принц или просяк – (Из „Принцът и просякът“ – Първа глава)

Още заглавието на творбата привлича вниманието на читателя със съчетаването на думи с противоположно значение. Думата „принц“ произлиза от латински и означава, от една страна, „пръв“, а от друга – назовава титла на член от владетелско семейство. Принцът стои най-високо в обществото, той е следващият крал

Да осъществиш мечтата си – (Из „Принцът и просякът“ – Трета глава)

Трета глава заема особено важно място в сюжета на творбата. В нея се разказва за срещата между принца и просяка, която се оказва съдбоносна и за двамата герои. Тя променя за дълго време живота им и ги пренася в светове, чиито правила не познават.

Принцът и просякът - Марк Твен

 Ще запиша тая приказка, както ми бе разказана от човек, който я бе чул от баща си, а баща му — от своя баща, чул я също така от баща си, и така нататък, през повече от триста години предавана от баща на син. Може да е история, а може да е и само предание.

Двамата принцове – на Уелс и на нищетата („Принцът и просякът“ – Марк Твен)

През 1881 г. Марк Твен издава първия си исторически роман „Принцът и просякът”. В него се разказва измислена история, но един от главните персонажи – принцът, е историческа личност. Сюжетът на романа представя един много популярен в литературата мотив – този за двойниците.

Оскар Уайлд - "Щастливия принц" (сбит преразказ)

Високо над града се издига красива златна статуя на Щастливия принц. За очи има два ярки сапфира, а на дръжката на меча му - червен рубин. Хората от града му се възхищават. Една майка го сравнява с детето си, а децата от сиропиталището го оприличават на ангел. Той е живял в дворец, където не е познавал нещастието, но когато е починал най-после е видял страданията на хората. Един ден при принца долита едно лястовиче. Статуята разказва историята си на птичето. И го моли да помогне на бедните хора, защото той не може.

Защо срещата с лисицата е толкова важна за Малкия принц /съчинение разсъждение/

Романът „Малкия принц” на Антоан дьо Сент-Екзюпери е една от най-четените книги в света. В нея всеки човек открива отговори на въпросите, които го вълнуват.Чрез образа на Малкия принц писателят е изобразил детето у всеки възрастен. Онова дете, което открива ценностите за своя живот.Точно такава е и срещата на малкия принц с лисицата. Тази среща  е толкова важна за Малкия принц, защото той научава какво е приятелство и любов.