Характеристика на герой в повествователен текст (Марко и Рада) - "Под игото"

Романът „Под игото” предизвиква огромния интерес на читателите повече от сто години не само поради правдиво изобразения живот на българите в последните години на робството. Особена „заслуга” имат и образите - силни, ярки, носещи духа на своето време. Макар че в творбата образът на чорбаджи Марко не е единственият художествен персонаж, той е събрал обичта на автора,

Български юнашки песни – „Шетба шета Марко прилепчанин“

В юначния образ на епическия герой Крали Марко българският народ въплъщава своя непреходен идеал за смела и непобедима личност, която чрез изключителните си и свръхестествени качества надвива и унищожава злото по земята. Затова и песента „Шетба шета Марко прилепчанин“

Митологическото в песните за Крали Марко

Обкръжаващият човека свят е драматично противоречив в съчетаването на две полюсни сили — добро и зло, живот и смърт, хармония и хаос, а човешкият ум ражда митовете като начин да се обяснят и примирят тези антиподи. Ето защо в народно-песенното творчество на българския народ има много митологични

Юнашки народни песни – „Бил се Марко с турци еничери“. Юначеството на Крали Марко

През XV век се създава един много богат цикъл от народни песни, които възпяват юначеството на Крали Марко и безбройните му подвизи, проявени при освобождаването на заробени от османските завоеватели българи. Най-широко разпространени са песните с различни варианти на сюжета: „Марко освобождава три синджира роби“.

Чорбаджи Марко - баща и истински българин - "Под игото"

Романа „Под игото" Иван Вазов пише в Одеса, далеч от родината, но нейният образ грее в творбата на патриарха на българската литература. Действието се развива най-вече в малкия подбалкански градец Бяла черква, чийто прототип е родният град на Вазов - Сопот. Героите в романа също имат своите първообрази сред близки на автора хора.

„Бил се Марко с турци еничери“ – Юнашки народни песни

Песните за Крали Марко са едни от най- характерните и популярни юнашки песни с историко-героична тематика. Крали Марко е историческа личност, син на сръбския деспот Вълкашин от Призрен. Бащата загива през 1371 г. в общата за българи и сърби битка при Черномен (Чирмен) край Марица

„Събра Марко триесе юнаци“ – Двубоят на Крали Марко с триглавия змей

Между юнашките и митичните песни съществува близост, ясно изразена в народно-песенните мотиви, в които епическият герой извършва редица подвизи, присъщи най-вече на митичен персонаж. В много народни песни се пее за двубоя на юнака със змия „троеглава“ (Змей „горянин“ ти Ламя), която притежава невероятна, свръхестествена сила, поглъща

Крали Марко - блян и действителност

Съществувал ли е „тоя исполин", тоя несравним юнак, стъпил на две планини, бдящ не само над южните славяни, но и над албанския народ? Да, съществувал е, макар и не точно такъв, какъвто ни го представя нашият юнашки епос. И въпреки това, и Иван Вазов, и всички ние се гордеем с чутовния прилепски герой,