Разказите на Йордан Йовков за матура

Йордан Йовков(1880-1937) „Песента на колелетата”(1924г.): Жанр: разказ. Принадлежи на сб.”Песента на колелетата”. Тема: доброто и красивото като основни ценности, които могат да осмислят човешкия живот и да направят хората щастливи. Герои: Сали Яшар, Шакире, Джапар.

Матура БЕЛ - 17 май 2011

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!  1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?  А) просяци, люляци, поляни  Б) оглася, опазя, успоря  В) нейн, нейна, нейни 

Матура - Бел /21.05.2012/

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) хлебопекар, блясък, поверие Б) укривам, неубозрим, неудобен В) пороища, краища, пепелища

Матура - Бел /30.08.2012/

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) успели, узряла, презрени  Б) овековечен, опропастен, освежен  В) контейнер, линейка, коктейл 

Матура БЕЛ /поправка/ - 29.08.2013 г.

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) редки, тясна, изгорели Б) тръгнал, преписъл, ъгъл В) стойност, мозайка, найлон