Методи за защита на металите от корозия. Методи за получаване на метални покрития

Същност на защитата от корозия : Методите за защита от корозия не са универсално приложими и техният избор зависи както от особеностите на самия метал, така и от условията на средата, формите и размерите на конструкцията, последствията от корозията и т.н. При оценка на тези фактори основна роля трябва да играят икономическите съображения. В някои случаи е по-изгодно да се извършва периодична смяна на кородиралите елементи на съоръженията, отколкото да се използват по-скъпи корозионноустойчиви материали. При непрекъснато работещи апарати и съоръжения обаче прекъсването на работния процес за замяна на елементи може да носи достатъчно високи загуби, че първоначалните разходи за използване на корозионноустойчиви материали да се окажат незначителни.

Методи за получаване и пречистване на полупроводникови материали

Методи за получаване и пречистване на полупроводникови материали Изтегляне на монокристал от стопилка монокристал високочестотни високочестотни нагреватели стопилка, тигел Безтиглово зонно топене поликристал разтопена разтопена зона монокристал нагревател монокристален монокристален зародиш